Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.05.2012 10:06 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2012 r.
11.04.2012 15:39 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011
10.04.2012 13:36 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
08.02.2012 11:49 Nr 4100/I/37/2012 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zebrzydowice wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
14.12.2011 11:09 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2018
14.12.2011 11:09 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2012 rok
16.09.2011 11:17 PR.6840.4.2011 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
13.09.2011 11:10 4100/I/236/2011 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zebrzydowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku
28.07.2011 13:39 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2011 r.
23.05.2011 11:51 Informacja za rok budżetowy 2010 (art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych)
23.05.2011 11:45 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
10.05.2011 12:03 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2011 r.
10.05.2011 11:55 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za III kwartał 2010 r.
27.12.2010 10:40 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
27.12.2010 10:39 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2011 rok
17.12.2010 19:55 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kowcie 1.623.830,05 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2011 rok
27.07.2010 15:42 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2010 r.
19.05.2010 13:38 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2010 r.
19.05.2010 13:37 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2009 rok (z rozłożeniami spłat podatku na raty i umorzeniami podatków)
28.01.2010 15:37 PR 7145-1/10 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, do których Gmina Zebrzydowice posiada spółdzielcze własnościowe prawo w SM w Jastrzębiu Zdroju - przeznaczonych do zbycia ...

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna