Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.12.2013 15:26 4100/I/241/2013 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zebrzydowice kredytu długoterminowego w kwocie 500.000 zł
12.12.2013 15:08 4100/I/236/2013 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2014 rok
12.12.2013 15:07 4100/I/235/2013 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
12.12.2013 15:05 4100/I/234/2013 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
11.09.2013 09:10 4100/I/147/2013 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zebrzydowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku
12.08.2013 11:18 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2019
12.08.2013 11:16 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
26.07.2013 09:04 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2013 r.
21.05.2013 14:21 Informacja za rok budżetowy 2012 (art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych)
13.05.2013 11:37 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2013 r.
13.05.2013 11:34 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za III kwartał 2012 r.
16.04.2013 11:18 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
26.03.2013 10:51 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012
01.02.2013 09:34 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zebrzydowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
01.02.2013 09:29 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zebrzydowice pożyczki z WFOSiGW w Katowicach w wysokości 1.463.414 zł
05.10.2012 10:42 PR.6840.2.2011 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
11.09.2012 14:52 INFORMACJA
05.09.2012 14:31 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zebrzydowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku
26.07.2012 10:45 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2012 r.
29.05.2012 13:11 Informacja za rok budżetowy 2011 (art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych)

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna