Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.01.2017 15:19 4200/I/50/2017 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zebrzydowice pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 560.000 zł
24.01.2017 12:23 4200/I/9/2017 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2017 rok
24.01.2017 12:22 4200/I/8/2017 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zebrzydowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
09.12.2016 09:51 4200/I/238/2016 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2017 rok
09.12.2016 09:49 4200/I/237/2016 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
09.12.2016 09:47 4200/I/236/2016 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.
09.09.2016 12:46 4200/I/147/2016 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zebrzydowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku
29.07.2016 13:09 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2016 r.
16.05.2016 13:29 4200/I/102/2016 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zebrzydowice pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 639.125 zł
22.04.2016 12:28 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2016 r.
18.04.2016 13:11 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie za rok 2015
29.03.2016 09:35 4200/I/63/2016 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok
29.03.2016 09:29 4200/I/57/2016 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zebrzydowice pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 136.000 zł
27.01.2016 12:33 4200/I/30/2016 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zebrzydowice pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 4.164.000 zł
26.01.2016 12:01 4200/I/25/2016 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2016 rok
26.01.2016 11:55 4200/I/24/2016 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zebrzydowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
09.12.2015 08:55 4200/I/192/2015 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2016 rok
09.12.2015 08:52 4200/I/191/2015 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
09.12.2015 08:46 4200/I/190/2015 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.
14.10.2015 12:04 Zestawienie szkół otrzymujących wsparcie finansowe w ramach rządowego programu "Książki naszych marzeń"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna