Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.07.2018 09:42 4200/I/133/2018 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zebrzydowice pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1.170.000 zł
30.05.2018 13:10 Informacja za rok budżetowy 2017 (art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych)
23.05.2018 11:54 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci
25.04.2018 13:43 4200/I/79/2018 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok
25.04.2018 13:39 4200/I/62/2018 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zebrzydowice pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 127.500 zł
25.04.2018 13:35 4200/I/29/2018 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2018 rok
25.04.2018 13:30 4200/I/28/2018 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zebrzydowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
25.04.2018 12:02 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2018 r.
05.03.2018 15:23 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie za rok 2017
07.12.2017 14:50 4200/I/196/2017 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2018 rok
07.12.2017 14:49 4200/I/195/2017 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
07.12.2017 14:47 4200/I/194/2017 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.
28.11.2017 14:49 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci - aktualizacja wg stanu na 30.09.2017 r.
28.11.2017 14:47 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci
26.09.2017 13:33 4200/I/144/2017 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zebrzydowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
02.08.2017 09:00 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2017 r.
31.05.2017 13:02 Informacja za rok budżetowy 2016 (art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych)
21.04.2017 09:53 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2017 r.
04.04.2017 11:27 4200/I/60/2017 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok
16.03.2017 08:16 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie za rok 2016

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna