Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.09.2019 12:55 4200/I/161/2019 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zebrzydowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku
09.08.2019 13:35 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2019 r.
18.07.2019 14:06 4200/II/123/2019 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zebrzydowice pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 250.000 zł
14.06.2019 11:40 4200/I/98/2019 Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice
31.05.2019 09:47 Informacja za rok budżetowy 2018 (art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych)
26.04.2019 12:49 4200/I/84/2019 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok
26.04.2019 12:43 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2019 r.
19.04.2019 08:12 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci - aktualizacja
03.04.2019 13:50 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie za rok 2018
15.01.2019 11:48 4200/I/9/2019 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2019 rok
15.01.2019 11:46 4200/I/8/2019 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zebrzydowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
10.12.2018 10:36 4200/I/235/2018 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2019 rok
10.12.2018 10:35 4200/I/234/2018 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
10.12.2018 10:33 4200/I/233/2018 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok
23.11.2018 09:41 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci
02.11.2018 13:53 4210/I/189/2018 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zebrzydowice długoterminowego kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 2.500.000,00 zł
02.11.2018 10:46 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za III kwartał 2018 r.
27.09.2018 15:09 4200/I/183/2018 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zebrzydowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
31.08.2018 13:37 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2018 r.
17.08.2018 12:12 4200/I/141/2018 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zebrzydowice pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 2.867.527 zł

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna