Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.10.2020 12:57 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za III kwartał 2020 r.
23.10.2020 11:55 4200/I/158/2020 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zebrzydowice pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1 899 863,00 zł
23.09.2020 07:14 4200/I/146/2020 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zebrzydowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku
02.09.2020 09:26 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2020 r. - korekta
23.07.2020 08:11 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2020 r.
17.07.2020 12:20 4200/I/121/2020 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zebrzydowice pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 662.500,00 zł
27.05.2020 14:41 Informacja za rok budżetowy 2019 (art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych)
18.05.2020 12:53 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci - aktualizacja
13.05.2020 11:24 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2020 r.
23.04.2020 10:19 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie za rok 2019
14.04.2020 12:15 4200/I/64/2020 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok
18.03.2020 13:46 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za IV kwartał 2019 r.
18.03.2020 13:39 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za III kwartał 2019 r.
21.01.2020 08:24 4200/I/7/2020 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2020 rok
21.01.2020 08:19 4200/I/6/2020 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zebrzydowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
03.12.2019 08:08 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci
26.11.2019 15:05 4200/I/179/2019 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2020 rok
26.11.2019 15:00 4200/I/177/2019 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem
26.11.2019 14:55 4200/I/178/2019 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Rady Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
26.11.2019 14:46 4200/I/174/2019 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zebrzydowice długoterminowego kredytu w kwocie 2.450.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna