Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.02.2004 14:16 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym nr 5 oraz o wyznaczonej siedzibie ...
12.11.2003 14:31 PR 7635/40/03 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku topola rosnących w rejonie ulicy Dworcowej w Zebrzydowicach
08.10.2003 14:51 PR - 7322/19/03 ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE o terminie sesji, na której Rada Gminy Zebrzydowice rozpatrzy nie uwzględnione protesty i zarzuty
01.09.2003 15:11 Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem pawilonu handlowego w Kaczycach przy ul. Jana III Sobieskiego 4 przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetarg
12.08.2003 08:58 PR - 7331/57/1/2003 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji p.n. " budowa gazociągu...
23.07.2003 07:50 PR 7635/25/03 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowaną odbudową potoku Kaczor w Kończycach Małych ...
03.07.2003 11:19 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z projektowaną linią 110 kV ...
03.07.2003 11:17 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji p.n. "budowa stacji LPG ...
03.07.2003 11:13 ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice

poprzednia 6 7 8 9 10 11