Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.10.2007 15:48 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za III kwartał 2007 r.
13.08.2007 15:32 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2007 r.
28.05.2007 14:11 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2007 r.
28.05.2007 14:10 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2006 rok
04.04.2007 13:09 PR.76241- 3/8/06/07 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Zmiana sposobu użytkowania istniejącej hali spr
23.03.2007 10:06 PR.76241- 5/67/06/07 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia" "Remont istniejącej stacji paliw płynnych PKN OR
28.09.2006 14:21 PR.76241- 4/4/06 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ...
28.09.2006 09:48 PR.72241-1/06 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność i pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do zbycia w drodze sprzeda
08.09.2006 13:51 PR.72241/1-5/06 Ogłoszenie o ogłoszeniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości, będących własnością Gminy Zebrzydowice
02.08.2006 10:18 PR.76241- 5/5/06 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ...
14.07.2006 15:17 PR.76241- 3/6/06 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ...
10.07.2006 14:58 PR.72241-2/06 Ogłoszenie o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości, będących własnością Gminy Zebrzydowice
10.07.2006 08:16 PR.71442-6/06 Informacja o ogłoszeniu wykazu na wynajem lokalu
04.04.2006 15:54 PR.76241- 4/1/06 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji ... na realizację przedsięwzięcia "Stacja bazowa telefonii komórkowej "PLUS"GSM o znaczeniu BT-24565 KACZYCE OT
21.10.2005 17:44 PR.72241-5/05 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Kończycach Małych przy ul. Jagiellońskiej, będącej własnością Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia w
19.10.2005 07:21 PR.72243-R/kor-25/05 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Zebrzydowicach, będących własnością Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wydzierżawienia
28.04.2005 13:30 Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym nr 1 oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
28.04.2005 13:29 Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
24.05.2004 12:08 PR 7331-2/L/04 Zawiadomienie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającym na budowie sieci wodociągowej ...
04.02.2004 14:20 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających w dniu 28 mar

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 następna