Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.09.2019 15:32 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 25 września 2019 r.
17.09.2019 15:28 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 24 września 2019 r.
17.09.2019 15:24 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 23 września 2019 r.
17.09.2019 15:20 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 23 września 2019 r.
17.09.2019 13:10 WOOŚ.442.1.2019.EJ.1 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12 września 2019 roku
16.09.2019 12:44 Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem części nieruchomości pod stoiska handlowe na okoliczność dnia Wszystkich Świętych w Kończycach Małych przy cmentarzu komunalnym, w Kaczycach przy cmentarzu komunalnym oraz w Zebrzydowicach przy cmentarzu parafialnym
12.09.2019 14:54 PR.6220.6.28.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
09.09.2019 14:04 Komunikat Starosty Cieszyńskiego w sprawie zmiany przepisów ustawy o odpadach
04.09.2019 12:52 Laur Srebrnej Cieszynianki - zgłaszanie kandydatów do wyróżnienia
04.09.2019 12:14 Zebrania wiejskie - terminarz
03.09.2019 10:57 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dotyczące rekrutacji na stanowisko pracy – Robotnik gospodarczy
03.09.2019 10:54 Propozycje zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
30.08.2019 09:33 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice
29.08.2019 10:50 DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.89.2018.mko49 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 sierpnia 2019 roku
21.08.2019 13:19 Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy w dniu 28 sierpnia 2019 r.
19.08.2019 15:13 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 26 sierpnia 2019 r.
19.08.2019 14:08 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 27 sierpnia 2019 r.
19.08.2019 14:03 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 27 sierpnia 2019 r.
14.08.2019 13:39 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 22 sierpnia 2019 r.
08.08.2019 09:55 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dotyczące rekrutacji na stanowisko pracy – Robotnik gospodarczy

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna