Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2019 13:27 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej, Społecznej i Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 28 listopada 2019 r.
22.11.2019 13:26 Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2019 r.
22.11.2019 13:25 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 26 listopada 2019 r.
20.11.2019 13:00 Zaproszenie do prac komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na zadanie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania - Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 11 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne
20.11.2019 12:57 SG.0050.154.45.2019 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania - Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 11 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do OREW w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13
10.11.2019 14:27 Obchody Święta Niepodległości
06.11.2019 10:44 Agroenergia 40% bezzwrotne dofinansowanie dla rolników na instalacje fotowoltaiczne
05.11.2019 12:38 WOOŚ.442.2.2016.EJ.8 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 października 2019 roku
31.10.2019 09:04 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice
24.10.2019 08:32 Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2019 r.
16.10.2019 10:25 GL.ZUZ.1.421.227.2019.JPŁ Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
15.10.2019 15:06 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej, Społecznej i Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 22 października 2019 r.
15.10.2019 12:39 IFXIII.747.22.2019 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
08.10.2019 15:05 Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej nad uczniami
07.10.2019 12:51 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia
07.10.2019 12:50 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
04.10.2019 13:34 PR.6220.11.8.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
02.10.2019 11:34 DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.89.2018.mko53 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 września 2019 roku
01.10.2019 13:39 WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 26 września 2019 roku
20.09.2019 12:48 Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy w dniu 26 września 2019 r.

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna