Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.09.2017 08:25 Zebrania wiejskie - terminarz
05.09.2017 14:17 PR.6226.4.1.2017 Nabór wniosków - wymiana kotłów C.O. w 2017 r.
05.09.2017 12:36 IFVIII.7570.33.2.2017 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
05.09.2017 11:59 OS-RG.7440.3.2017 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego - zakończenie postępowania
01.09.2017 08:10 Otwarty konkurs ofert – wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
31.08.2017 22:41 Zaproszenie do prac komisji konkursowej
25.08.2017 10:50 Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2017 r.
23.08.2017 13:52 Propozycje zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
21.08.2017 14:11 Laur Srebrnej Cieszynianki - zgłaszanie kandydatów do wyróżnienia
21.08.2017 11:29 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 28 sierpnia 2017 r.
17.08.2017 13:51 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 22 sierpnia 2017 r.
17.08.2017 13:28 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 24 sierpnia 2017 r.
16.08.2017 12:37 WO.120.43.2017 Zarządzenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze jednostek ewidencyjnych
08.08.2017 11:15 OS-RG.7440.3.2017 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego - wydanie opinii
03.08.2017 13:12 Wykaz lokali i nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
25.07.2017 14:47 OS-RG.7440.3.2017 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
17.07.2017 09:22 PR.6220.3.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Posadowienie instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki 120/90 w Kaczycach w gminie Zebrzydowice"
04.07.2017 14:20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
04.07.2017 08:27 WOOŚ.423510.2016.KC.4 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
26.06.2017 11:18 Informacja dotycząca obowiązku oznaczania numerem porządkowym budynków

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna