Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.05.2018 15:06 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 16 maja 2018 r.
30.04.2018 08:09 Uroczystości Konstytucji 3 maja
27.04.2018 09:56 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice.
27.04.2018 08:39 PR.6224.4.1.2018 Nabór wniosków - wymiana kotłów C.O. w 2018 r.
25.04.2018 12:40 Staż w Urzędzie Gminy dla bezrobotnych absolwentów
20.04.2018 09:06 Zaproszenie do prac komisji konkursowej
19.04.2018 08:32 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 26 kwietnia 2018 r.
19.04.2018 08:25 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 25 kwietnia 2018 r.
16.04.2018 12:19 Otwarty konkurs ofert – wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
16.04.2018 11:54 Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy”
16.04.2018 11:19 Otwarty konkurs ofert – organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice
16.04.2018 10:44 Otwarty konkurs ofert – organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice
13.04.2018 10:24 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 19 kwietnia 2018 r.
11.04.2018 10:07 PR.6220.15.7.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku myjni na budynek magazynowo – produkcyjny pelletu”
19.03.2018 08:19 Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy w dniu 22 marca 2018 r.
13.03.2018 12:31 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 19 marca 2018 r.
09.03.2018 12:56 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 15 marca 2018 r.
06.03.2018 14:41 Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia oraz wynajmu
05.03.2018 12:21 Propozycje zadań publicznych na 2018 rok
02.03.2018 10:28 Wykaz boksów handlowych, stanowisk handlowych oraz wolnych lokali użytkowych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna