Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.10.2019 08:32 Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2019 r.
16.10.2019 10:25 GL.ZUZ.1.421.227.2019.JPŁ Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
15.10.2019 15:06 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej, Społecznej i Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 22 października 2019 r.
15.10.2019 12:39 IFXIII.747.22.2019 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
08.10.2019 15:05 Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej nad uczniami
07.10.2019 12:51 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia
07.10.2019 12:50 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
04.10.2019 13:34 PR.6220.11.8.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
02.10.2019 11:34 DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.89.2018.mko53 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 września 2019 roku
01.10.2019 13:39 WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 26 września 2019 roku
20.09.2019 12:48 Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy w dniu 26 września 2019 r.
17.09.2019 15:32 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 25 września 2019 r.
17.09.2019 15:28 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 24 września 2019 r.
17.09.2019 15:24 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 23 września 2019 r.
17.09.2019 15:20 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 23 września 2019 r.
17.09.2019 13:10 WOOŚ.442.1.2019.EJ.1 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12 września 2019 roku
16.09.2019 12:44 Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem części nieruchomości pod stoiska handlowe na okoliczność dnia Wszystkich Świętych w Kończycach Małych przy cmentarzu komunalnym, w Kaczycach przy cmentarzu komunalnym oraz w Zebrzydowicach przy cmentarzu parafialnym
12.09.2019 14:54 PR.6220.6.28.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
09.09.2019 14:04 Komunikat Starosty Cieszyńskiego w sprawie zmiany przepisów ustawy o odpadach
04.09.2019 12:52 Laur Srebrnej Cieszynianki - zgłaszanie kandydatów do wyróżnienia

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna