Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.06.2023 11:33 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 20 czerwca 2023 r.
13.06.2023 08:36 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 20 czerwca 2023 roku
12.06.2023 15:04 Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 19 czerwca 2023 r.
12.06.2023 12:31 GL.RZT.70.39.2023 Aktualnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków - decyzja nr GL.RZT.70.39.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 02 czerwca 2023 r. zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gmin: Zebrzydowice, Strumień (miejscowość Pruchna), Hażlach (sołectwo Kończyce) i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Zebrzydowice na okres 3 lat; skrócenie okresu obowiązywania obecnej taryfy
12.06.2023 09:16 Raport o stanie Gminy Zebrzydowice - debata z udziałem mieszkańców
02.06.2023 07:35 GOK /LDZ/02/06/2023 Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczno-hotelarskiej, mieszczącego się w Zamku w Kończycach Małych, stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice
01.06.2023 15:01 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 7 czerwca 2023 r.
01.06.2023 11:55 WYBORY ŁAWNIKÓW 2023
26.05.2023 12:58 WOOŚ.442.1.2019.WG.10 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 maja 2023 roku
23.05.2023 11:03 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 30 maja 2023 r.
23.05.2023 08:36 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 29 maja 2023 r.
22.05.2023 13:42 SG.0050.80.18.2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - ROZSTRZYGNIĘCIE
16.05.2023 08:05 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 23 maja 2023 r.
16.05.2023 07:53 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 23 maja 2023 roku
12.05.2023 10:32 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 18 maja 2023 r.
11.05.2023 16:39 WOOŚ.442.1.2022.WG.10 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 maja 2023 roku
28.04.2023 15:32 46/2023 POSTANOWIENIE NR 46/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Zebrzydowice do stanu faktycznego
28.04.2023 15:31 33/2023 POSTANOWIENIE NR 33/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
26.04.2023 12:18 GOK 02/05/2023 Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczno-hotelarskiej, mieszczącego się w Zamku w Kończycach Małych, stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice
25.04.2023 11:37 Święto Konstytucji 3 Maja

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna