Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.09.2023 10:58 Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 21 września 2023 r.
13.09.2023 13:06 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 19 września 2023 r.
13.09.2023 13:01 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 19 września 2023 roku
08.09.2023 10:16 PR.6220.13.17.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.13.17.2022 z dnia 07.09.2023 r.
05.09.2023 10:51 Laur Srebrnej Cieszynianki - zgłaszanie kandydatów do wyróżnienia
05.09.2023 10:32 Zebrania wiejskie - terminarz
30.08.2023 12:31 Działalność handlowa przy cmentarzach w roku 2023
23.08.2023 08:06 Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej
11.08.2023 08:30 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia
03.08.2023 14:53 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dotyczące rekrutacji na stanowisko pracy – robotnik
02.08.2023 11:32 Informacja o zmianie gospodarza cmentarzy komunalnych
31.07.2023 13:29 104/2023 POSTANOWIENIE NR 104/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
31.07.2023 13:28 103/2023 POSTANOWIENIE NR 103/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 28 lipca 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
14.07.2023 11:47 Zgłaszanie propozycji zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
10.07.2023 10:11 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dotyczące rekrutacji na stanowisko pracy – robotnik
06.07.2023 16:19 WOOŚ.442.1.2022.WG.15 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 05 lipca 2023 roku
06.07.2023 15:06 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu
05.07.2023 08:06 Odwołany dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
04.07.2023 15:13 DOOŚ-TSOOŚ.442.15.2022.MT.13 Informacja o rozprawie otwartej dla społeczeństwa - Kontynuacja działalności wydobywczej OKD, a.s. ČSM w okresie 2024 r. – zakończenie działalności górniczej
19.06.2023 12:48 WB.6740.266.2023.PB Informacja Starosty Cieszyńskiego z dnia 14 czerwca 2023 roku

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna