Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.10.2021 11:34 IFVIII.7570.9.180.2018 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
18.10.2021 11:06 PR.6220.6.16.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.6.16.2021 z dnia 15 października 2021 r.
15.10.2021 09:12 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 21 października 2021 r.
13.10.2021 14:27 GL.ZUZ.1.4210.352.2021.JPA Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
12.10.2021 08:18 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 19 października 2021 r.
01.10.2021 11:38 IFXV.7840.11.22.2021 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
24.09.2021 14:31 Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 30 września 2021 r.
23.09.2021 09:00 PR.6220.6.15.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.6.15.2021 z dnia 22.09.2021 r.
22.09.2021 07:36 PR.6220.1.17.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.1.17.2021 z dnia 21 września 2021 r.
17.09.2021 12:46 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 23 września 2021 r.
17.09.2021 12:45 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 23 września 2021 r.
10.09.2021 11:42 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 16 września 2021 r.
10.09.2021 09:13 PR.6220.1.14.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.1.14.2021 z dnia 7 września 2021 r.
03.09.2021 10:53 OŚR.6220.5.2021 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRUMIENIA OŚR.6220.5.2021 z dnia 02.09.2021 r. w sprawie wydania decyzji odmownej w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 3 MW na działce 1486/2"
31.08.2021 10:51 SG.0050.112.28.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, regionalnego i historycznego - ROZSTRZYGNIĘCIE
30.08.2021 13:23 IFVIII.7570.9.184.2018 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
18.08.2021 10:39 Propozycje zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
18.08.2021 10:26 WOOŚ.4235.10.2016.KC.57 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 roku
16.08.2021 12:57 Laur Srebrnej Cieszynianki - zgłaszanie kandydatów do wyróżnienia
16.08.2021 12:35 Informacja o wyniku przetargu na zbycie w drodze sprzedaży, w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. Jana III Sobieskiego 56

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna