Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.02.2024 14:46 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 22 lutego 2024 r.
08.02.2024 15:17 Zaproszenie do prac komisji konkursowej
08.02.2024 15:02 SG.0050.28.4.2024 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, regionalnego i historycznego
08.02.2024 14:31 SG.0050.27.4.2024 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia
08.02.2024 13:54 SG.0050.26.4.2024 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
08.02.2024 13:30 SG.0050.25.4.2024 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży
08.02.2024 12:29 SG.0050.24.4.2024 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu
08.02.2024 11:39 SG.0050.23.4.2024 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (senioralnym)
08.02.2024 10:13 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 15 lutego 2024 r.
06.02.2024 12:29 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 12 lutego 2024 r.
06.02.2024 09:03 PR.6220.13.23.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.13.23.2022 z dnia 05.02.2024 r.
01.02.2024 14:40 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 8 lutego 2024 roku
31.01.2024 11:34 Ogłoszenie - Staż w Urzędzie Gminy
26.01.2024 16:27 4/2024 POSTANOWIENIE NR 4/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
26.01.2024 16:26 3/2024 POSTANOWIENIE NR 3/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
26.01.2024 12:22 SG.0050.19.3.2024 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczycach
19.01.2024 12:38 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu
12.01.2024 13:22 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z 12 stycznia 2024 roku o kwalifikacji wojskowej w 2024 roku
12.01.2024 12:02 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 18 stycznia 2024 r.
12.01.2024 11:50 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 18 stycznia 2024 roku

1 2 3 4 5 6 następna