Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.12.2020 15:05 Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy w dniu 8 grudnia 2020 r.
24.11.2020 12:35 DLI-I.7620.10.2019.PS.8 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii DLI-I.7620.10.2019.PS.8
23.11.2020 14:36 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 24 listopada 2020 r.
23.11.2020 14:25 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 24 listopada 2020 r.
23.11.2020 13:06 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
18.11.2020 12:11 DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.89.2018.mko72 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 9 listopada 2020 roku
18.11.2020 11:18 Zaproszenie do prac komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na zadanie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania - Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne
17.11.2020 12:17 SG.0050.131.42.2020 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – Dowóz z terenu gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bażanowicach przy ul. Zamkowej 4
03.11.2020 10:03 Praca zdalna Urzędu Gminy, GOPS i GZWiK w Zebrzydowicach
03.11.2020 09:22 PR.6220.7.10.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.7.10.2020 z dnia 2 listopada 2020 r.
29.10.2020 12:55 GL.ZUZ.1.4210.427.2020.KS Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
27.10.2020 09:23 PR.6151.4.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o podaniu do publicznej wiadomości Planu Polowań Zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 181
21.10.2020 12:55 Sygn. akt I Ns 357/20 Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Cieszynie
02.10.2020 11:38 PR.6840.1.1.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
30.09.2020 11:41 Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice
25.09.2020 11:59 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 25 września 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice
17.09.2020 16:45 Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy w dniu 24 września 2020 r.
14.09.2020 12:14 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 21 września 2020 r.
14.09.2020 12:07 Zebranie wiejskie w sołectwie Kończyce Małe
11.09.2020 10:18 PR.6220.9.5.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.9.5.2020 z dnia 11 września 2020 r.

1 2 3 4 5 6 następna