Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2023 07:35 GOK /LDZ/02/06/2023 Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczno-hotelarskiej, mieszczącego się w Zamku w Kończycach Małych, stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice
01.06.2023 15:01 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 7 czerwca 2023 r.
01.06.2023 11:55 WYBORY ŁAWNIKÓW 2023
26.05.2023 12:58 WOOŚ.442.1.2019.WG.10 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 maja 2023 roku
23.05.2023 11:03 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 30 maja 2023 r.
23.05.2023 08:36 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 29 maja 2023 r.
22.05.2023 13:42 SG.0050.80.18.2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - ROZSTRZYGNIĘCIE
16.05.2023 08:05 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 23 maja 2023 r.
16.05.2023 07:53 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 23 maja 2023 roku
12.05.2023 10:32 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 18 maja 2023 r.
11.05.2023 16:39 WOOŚ.442.1.2022.WG.10 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 maja 2023 roku
28.04.2023 15:32 46/2023 POSTANOWIENIE NR 46/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Zebrzydowice do stanu faktycznego
28.04.2023 15:31 33/2023 POSTANOWIENIE NR 33/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
26.04.2023 12:18 GOK 02/05/2023 Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczno-hotelarskiej, mieszczącego się w Zamku w Kończycach Małych, stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice
25.04.2023 11:37 Święto Konstytucji 3 Maja
20.04.2023 10:32 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 26 kwietnia 2023 r.
20.04.2023 09:09 SG.0050.72.15.2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - ROZSTRZYGNIĘCIE
20.04.2023 08:57 SG.0050.71.15.2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu - ROZSTRZYGNIĘCIE
20.04.2023 08:08 PR.6220.13.15.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.13.15.2022 z dnia 19.04.2023 r.
18.04.2023 11:04 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 25 kwietnia 2023 r.

1 2 3 4 5 6 następna