Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.07.2019 10:26 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
16.07.2019 09:30 Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej
10.07.2019 13:54 PR.6220.6.5.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
10.07.2019 09:40 DLI.2.6620.5.2018.AN.30 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju DLI.2.6620.5.2018.AN.30
28.06.2019 10:47 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice
27.06.2019 08:35 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
19.06.2019 15:08 Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2019 r.
18.06.2019 09:37 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
18.06.2019 09:09 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 26 czerwca 2019 r.
18.06.2019 08:59 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 25 czerwca 2019 r.
17.06.2019 13:58 DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.89.2018.mko41 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 czerwca 2019 roku
17.06.2019 10:52 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 24 czerwca 2019 r.
04.06.2019 13:53 WYBORY ŁAWNIKÓW 2019
31.05.2019 13:18 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 6 czerwca 2019 r.
30.05.2019 12:03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
28.05.2019 15:19 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczycach
27.05.2019 08:13 Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy w dniu 30 maja 2019 r.
22.05.2019 14:11 SG.0050.56.20.2019 Otwarty konkurs ofert – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - ROZSTRZYGNIĘCIE
22.05.2019 14:00 SG.0050.55.20.2019 Otwarty konkurs ofert – organizacja Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy - ROZSTRZYGNIĘCIE
22.05.2019 13:47 SG.0050.54.20.2019 Otwarty konkurs ofert – organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE

1 2 3 4 5 6 następna