Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.09.2022 09:59 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 11 października 2022 r.
23.09.2022 09:55 Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 29 września 2022 r.
22.09.2022 15:52 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
16.09.2022 09:08 DLI-I.7620.31.2022.LB.2 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii DLI-I.7620.31.2022.LB.2
16.09.2022 08:27 Zebrania wiejskie - terminarz
15.09.2022 14:46 PR.6840.1.2.2019 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości o nr 172/22 oraz udziału 2/5 w prawie własności do działki o nr 172/20 położonych w Kończycach Małych przy ul. Świtezianki
15.09.2022 13:13 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej, Społecznej i Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 22 września 2022 r.
15.09.2022 12:41 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 22 września 2022 roku
15.09.2022 11:40 WOOŚ.442.1.2019.WG.5 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 9 września 2022 roku
12.09.2022 14:37 Zawiadomienie o XXVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 15 września 2022 r.
08.09.2022 17:08 PR.7151.8.2022 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w Szkole Podstawowej w Kończycach Małych z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową - sklepik szkolny
25.08.2022 13:14 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej, Społecznej i Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 1 września 2022 r.
23.08.2022 11:12 Laur Srebrnej Cieszynianki - zgłaszanie kandydatów do wyróżnienia
17.08.2022 12:31 PR.6220.11.2.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.11.2.2022 z dnia 16.08.2022 r.
05.08.2022 08:47 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości o nr 172/22 oraz udziału 2/5 w prawie własności do działki o nr 172/20 położonych w Kończycach Małych przy ul. Świtezianki
22.07.2022 13:30 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w Szkole Podstawowej w Kończycach Małych z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową - sklepik szkolny
14.07.2022 10:59 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
12.07.2022 10:31 Zgłaszanie propozycji zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
21.06.2022 09:56 PILNE - Praca dla studentów/uczniów
15.06.2022 13:57 Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 23 czerwca 2022 r.

1 2 3 4 5 6 następna