Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.07.2021 13:01 Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
15.07.2021 13:48 SG.0050.92.22.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - ROZSTRZYGNIĘCIE
15.07.2021 13:41 SG.0050.91.22.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu - ROZSTRZYGNIĘCIE
15.07.2021 12:01 OŚR.6220.5.2021 Zawiadomienie Burmistrza Strumienia z dnia 15.07.2021 roku
15.07.2021 10:53 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
14.07.2021 13:51 IFVIII.7570.9.175.2018 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
13.07.2021 14:18 WOOŚ.442.1.2018.EJ.6 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 2 lipca 2021 roku
05.07.2021 13:47 OŚR.6220.5.2021 Obwieszczenie Burmistrza Strumienia z dnia 29.06.2021 roku
02.07.2021 11:53 Aktualnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków - decyzja nr GL.RZT.70.144.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24 czerwca 2021 r. zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Zebrzydowice, Strumień (miejscowość Pruchna), Hażlach (sołectwo Kończyce) na okres 3 lat
02.07.2021 10:45 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce, przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice
21.06.2021 14:32 SG.0050.76.18.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
21.06.2021 13:48 SG.0050.75.18.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu
21.06.2021 11:29 Zaproszenie do prac komisji konkursowej
18.06.2021 10:18 PR.6220.1.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.1.11.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.
17.06.2021 15:32 Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 24 czerwca 2021 r.
11.06.2021 10:21 WB 6740.222.2021.TB Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 07.06.2021 roku
10.06.2021 16:02 Raport o stanie Gminy Zebrzydowice - debata z udziałem mieszkańców
09.06.2021 15:09 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 16 czerwca 2021 r.
08.06.2021 12:21 Informacja o wyniku przetargu na zbycie w drodze sprzedaży, w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. Jana III Sobieskiego 56
25.05.2021 09:20 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

1 2 3 4 5 6 następna