Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.12.2021 16:43 Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 9 grudnia 2021 r.
26.11.2021 12:24 IFVIII.7570.9.208.2018 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFVIII.7570.9.208.2018 z 23.11.2021 r. o wydaniu decyzji orzekającej o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość położoną gminie Zebrzydowice, obręb Marklowice Górne, oznaczoną jako działka nr 90/4 o powierzchni 0,0430 ha
26.11.2021 12:22 IFVIII.7570.9.209.2018 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFVIII.7570.9.209.2018 z 5.11.2021 r. o wydaniu decyzji orzekającej o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość położoną gminie Zebrzydowice, obręb Marklowice Górne, oznaczoną jako działka nr 89/72 o powierzchni 0,0121 ha
26.11.2021 08:37 GOK 01/11/2021 Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczno-hotelarskiej, mieszczącego się w Zamku w Kończycach Małych, stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice
25.11.2021 15:18 Zaproszenie do prac komisji konkursowej
23.11.2021 11:38 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 29 listopada 2021 r.
23.11.2021 10:40 SG.0050.150.42.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – Dowóz z terenu gminy Zebrzydowice uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bażanowicach przy ul. Zamkowej 4
19.11.2021 12:53 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 25 listopada 2021 r.
17.11.2021 14:20 PR.6220.6.19.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.6.19.2021 z dnia 16.11.2021 r. - informacja, że w dniu 16.11.2021 r. została wydana Decyzja Wójta Gminy Zebrzydowice  o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PR.6220.6.17.2021 dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki"
17.11.2021 14:18 PR.6220.6.18.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.6.18.2021 z dnia 16.11.2021 r. - zawiadomienie strona postępowania, że w dniu 16.11.2021 r. została wydana Decyzja Wójta Gminy Zebrzydowice o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PR.6220.6.17.2021 dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki"
17.11.2021 14:10 PR.6220.6.17.2021 Decyzja Wójta Gminy Zebrzydowice o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PR.6220.6.17.2021 dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki"
09.11.2021 13:11 IFXV.7840.11.22.2021 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXV.7840.11.22.2021 z 4.11.2021 r. dla zamierzenia budowlanego pn.: Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Zabrzeg(bez stacji) – Zebrzydowice (ze stacją) – granica państwa (z Czechami).
29.10.2021 10:53 Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
28.10.2021 14:02 IFVIII.7570.9.109.2018 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
28.10.2021 13:50 IFVIII.7570.9.110.2018 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
26.10.2021 12:25 IFVIII.7570.9.184.2018 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
22.10.2021 10:27 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 28 października 2021 r.
22.10.2021 08:58 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu - Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zebrzydowice na lata 2022-2035
22.10.2021 08:27 Wykaz najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczno-hotelarskiej, mieszczącego się w Zamku w Kończycach Małych
18.10.2021 11:54 IFVIII.7570.9.200.2018 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

1 2 3 4 5 6 następna