Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.09.2021 12:46 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 23 września 2021 r.
17.09.2021 12:45 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 23 września 2021 r.
10.09.2021 11:42 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 16 września 2021 r.
10.09.2021 09:13 PR.6220.1.14.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.1.14.2021 z dnia 7 września 2021 r.
03.09.2021 10:53 OŚR.6220.5.2021 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRUMIENIA OŚR.6220.5.2021 z dnia 02.09.2021 r. w sprawie wydania decyzji odmownej w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 3 MW na działce 1486/2"
31.08.2021 10:51 SG.0050.112.28.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, regionalnego i historycznego - ROZSTRZYGNIĘCIE
30.08.2021 13:23 IFVIII.7570.9.184.2018 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
18.08.2021 10:39 Propozycje zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
18.08.2021 10:26 WOOŚ.4235.10.2016.KC.57 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 sierpnia 2021 roku
16.08.2021 12:57 Laur Srebrnej Cieszynianki - zgłaszanie kandydatów do wyróżnienia
16.08.2021 12:35 Informacja o wyniku przetargu na zbycie w drodze sprzedaży, w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. Jana III Sobieskiego 56
12.08.2021 13:25 IFVIII.7570.9.110.2018 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
12.08.2021 13:07 IFVIII.7570.9.109.2018 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
02.08.2021 12:01 OŚR.6220.5.2021 Obwieszczenie Burmistrza Strumienia z dnia 29.07.2021 roku
30.07.2021 11:48 PR.6220.6.5.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.6.5.2021 z dnia 30 lipca 2021 r.
27.07.2021 13:54 GL.ZUZ.1.4213.5.2021 Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
27.07.2021 12:43 SG.0050.101.23.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, regionalnego i historycznego
27.07.2021 10:24 Zaproszenie do prac komisji konkursowej
20.07.2021 13:01 Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
15.07.2021 13:48 SG.0050.92.22.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - ROZSTRZYGNIĘCIE

1 2 3 4 5 6 następna