Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.05.2013 11:37 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2013 r.
13.05.2013 11:34 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za III kwartał 2012 r.
16.04.2013 11:18 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
26.03.2013 10:51 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012
01.02.2013 09:34 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zebrzydowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
01.02.2013 09:29 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zebrzydowice pożyczki z WFOSiGW w Katowicach w wysokości 1.463.414 zł
05.10.2012 10:42 PR.6840.2.2011 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
11.09.2012 14:52 INFORMACJA
05.09.2012 14:31 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zebrzydowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku
26.07.2012 10:45 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2012 r.
29.05.2012 13:11 Informacja za rok budżetowy 2011 (art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych)
07.05.2012 10:06 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2012 r.
11.04.2012 15:39 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011
10.04.2012 13:36 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
08.02.2012 11:49 Nr 4100/I/37/2012 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zebrzydowice wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
14.12.2011 11:09 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2018
14.12.2011 11:09 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2012 rok
16.09.2011 11:17 PR.6840.4.2011 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
13.09.2011 11:10 4100/I/236/2011 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zebrzydowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku
28.07.2011 13:39 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2011 r.

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna