Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.12.2014 10:57 4100/I/195/2014 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
30.10.2014 11:28 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za III kwartał 2014 r.
28.08.2014 12:13 4100/I/116/2014 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zebrzydowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku
25.07.2014 11:12 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2014 r.
23.05.2014 09:17 Informacja za rok budżetowy 2013 (art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych)
23.05.2014 08:58 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2014 r.
07.04.2014 10:48 4100/I/52/2014 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok
20.03.2014 11:18 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie za rok 2013
30.01.2014 10:23 4100/I/37/2014 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zebrzydowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
30.01.2014 10:18 4100/I/36/2014 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2014 rok
12.12.2013 15:28 4100/I/242/2013 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zebrzydowice pożyczki z WFOSiGW w Katowicach w kwocie 1.600.000 zł
12.12.2013 15:26 4100/I/241/2013 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zebrzydowice kredytu długoterminowego w kwocie 500.000 zł
12.12.2013 15:08 4100/I/236/2013 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2014 rok
12.12.2013 15:07 4100/I/235/2013 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
12.12.2013 15:05 4100/I/234/2013 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
11.09.2013 09:10 4100/I/147/2013 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zebrzydowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku
12.08.2013 11:18 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2019
12.08.2013 11:16 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
26.07.2013 09:04 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2013 r.
21.05.2013 14:21 Informacja za rok budżetowy 2012 (art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych)

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna