Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.09.2011 11:17 PR.6840.4.2011 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
13.09.2011 11:10 4100/I/236/2011 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zebrzydowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku
28.07.2011 13:39 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2011 r.
23.05.2011 11:51 Informacja za rok budżetowy 2010 (art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych)
23.05.2011 11:45 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
10.05.2011 12:03 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2011 r.
10.05.2011 11:55 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za III kwartał 2010 r.
27.12.2010 10:40 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
27.12.2010 10:39 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2011 rok
17.12.2010 19:55 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kowcie 1.623.830,05 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2011 rok
27.07.2010 15:42 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2010 r.
19.05.2010 13:38 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2010 r.
19.05.2010 13:37 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2009 rok (z rozłożeniami spłat podatku na raty i umorzeniami podatków)
28.01.2010 15:37 PR 7145-1/10 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych, do których Gmina Zebrzydowice posiada spółdzielcze własnościowe prawo w SM w Jastrzębiu Zdroju - przeznaczonych do zbycia ...
28.01.2010 15:36 PR 72243/R/kor/1/10 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne
12.11.2009 09:44 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za III kwartał 2009 r.
03.09.2009 10:42 PR.72241-2/09 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Zebrzydowicach przy ul. Poprzecznej 2a, stanowiącej własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia ...
01.08.2009 09:40 PR.72241-3/09 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
29.07.2009 11:24 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2009 r.
15.07.2009 13:28 PR 72243/R/kor-4/09 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna