Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.04.2016 13:11 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie za rok 2015
29.03.2016 09:35 4200/I/63/2016 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok
29.03.2016 09:29 4200/I/57/2016 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zebrzydowice pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 136.000 zł
27.01.2016 12:33 4200/I/30/2016 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zebrzydowice pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 4.164.000 zł
26.01.2016 12:01 4200/I/25/2016 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2016 rok
26.01.2016 11:55 4200/I/24/2016 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zebrzydowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
09.12.2015 08:55 4200/I/192/2015 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2016 rok
09.12.2015 08:52 4200/I/191/2015 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
09.12.2015 08:46 4200/I/190/2015 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.
14.10.2015 12:04 Zestawienie szkół otrzymujących wsparcie finansowe w ramach rządowego programu "Książki naszych marzeń"
07.09.2015 10:57 4200/I/128/2015 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zebrzydowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku
24.06.2015 12:18 4200/I/114/2015 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zebrzydowice pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1.637.227 zł
01.06.2015 07:44 Informacja za rok budżetowy 2014 (art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych)
23.04.2015 11:55 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2015 r.
10.04.2015 10:07 4200/I/62/2015 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok
12.12.2014 11:02 4100/I/197/2014 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2015 rok
12.12.2014 11:00 4100/I/196/2014 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
12.12.2014 10:57 4100/I/195/2014 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
30.10.2014 11:28 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za III kwartał 2014 r.
28.08.2014 12:13 4100/I/116/2014 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zebrzydowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna