Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2017 14:49 4200/I/195/2017 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
07.12.2017 14:47 4200/I/194/2017 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.
28.11.2017 14:49 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci - aktualizacja wg stanu na 30.09.2017 r.
28.11.2017 14:47 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci
26.09.2017 13:33 4200/I/144/2017 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zebrzydowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
02.08.2017 09:00 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2017 r.
31.05.2017 13:02 Informacja za rok budżetowy 2016 (art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych)
21.04.2017 09:53 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2017 r.
04.04.2017 11:27 4200/I/60/2017 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok
16.03.2017 08:16 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie za rok 2016
31.01.2017 15:19 4200/I/50/2017 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zebrzydowice pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 560.000 zł
24.01.2017 12:23 4200/I/9/2017 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2017 rok
24.01.2017 12:22 4200/I/8/2017 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zebrzydowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
09.12.2016 09:51 4200/I/238/2016 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2017 rok
09.12.2016 09:49 4200/I/237/2016 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
09.12.2016 09:47 4200/I/236/2016 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.
09.09.2016 12:46 4200/I/147/2016 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zebrzydowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku
29.07.2016 13:09 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2016 r.
16.05.2016 13:29 4200/I/102/2016 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zebrzydowice pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 639.125 zł
22.04.2016 12:28 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2016 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna