Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.04.2020 10:19 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie za rok 2019
14.04.2020 12:15 4200/I/64/2020 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok
18.03.2020 13:46 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za IV kwartał 2019 r.
18.03.2020 13:39 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za III kwartał 2019 r.
21.01.2020 08:24 4200/I/7/2020 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2020 rok
21.01.2020 08:19 4200/I/6/2020 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zebrzydowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
03.12.2019 08:08 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci
26.11.2019 15:05 4200/I/179/2019 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2020 rok
26.11.2019 15:00 4200/I/177/2019 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem
26.11.2019 14:55 4200/I/178/2019 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Rady Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
26.11.2019 14:46 4200/I/174/2019 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zebrzydowice długoterminowego kredytu w kwocie 2.450.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego
27.09.2019 12:55 4200/I/161/2019 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zebrzydowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku
09.08.2019 13:35 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2019 r.
18.07.2019 14:06 4200/II/123/2019 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zebrzydowice pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 250.000 zł
14.06.2019 11:40 4200/I/98/2019 Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice
31.05.2019 09:47 Informacja za rok budżetowy 2018 (art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych)
26.04.2019 12:49 4200/I/84/2019 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok
26.04.2019 12:43 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2019 r.
19.04.2019 08:12 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci - aktualizacja
03.04.2019 13:50 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie za rok 2018

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna