Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.08.2022 14:30 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci - aktualizacja
05.08.2022 11:35 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2022 r. - korekta
29.07.2022 08:43 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2022 r.
30.06.2022 14:12 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci - aktualizacja
26.05.2022 12:31 Informacja za rok budżetowy 2021 (art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych)
18.05.2022 13:27 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie za rok 2021
27.04.2022 13:33 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci - aktualizacja
25.04.2022 10:51 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2022 r.
22.04.2022 08:22 4200/I/75/2022 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok
13.01.2022 13:39 4200/I/12/2022 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2022 rok
13.01.2022 13:31 4200/I/11/2022 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zebrzydowice wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
25.11.2021 08:12 4200/I/184/2021 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2022 rok
25.11.2021 08:06 4200/I/183/2021 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zebrzydowice
25.11.2021 07:55 4200/I/182/2021 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok
16.11.2021 11:18 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za III kwartał 2021 r.
29.10.2021 10:36 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci - aktualizacja
07.09.2021 13:02 4200/I/149/2021 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zebrzydowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku
29.07.2021 09:04 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2021 r.
01.06.2021 11:37 Informacja za rok budżetowy 2020 (art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych)
26.05.2021 11:20 4200/I/105/2021 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zebrzydowice pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.438.846,00 zł

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna