Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.05.2021 08:06 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2021 r.
05.05.2021 12:25 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci - aktualizacja
28.04.2021 09:12 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie za rok 2020
27.04.2021 14:33 4200/I/71/2021 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok
07.01.2021 17:03 4200/I/4/2021 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2021 rok
07.01.2021 16:58 4200/I/3/2021 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zebrzydowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
26.11.2020 15:57 4200/I/168/2020 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2021 rok
26.11.2020 15:52 4200/I/167/2020 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zebrzydowice
26.11.2020 15:44 4200/I/166/2020 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok
24.11.2020 09:06 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci - aktualizacja
30.10.2020 12:57 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za III kwartał 2020 r.
23.10.2020 11:55 4200/I/158/2020 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zebrzydowice pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1 899 863,00 zł
23.09.2020 07:14 4200/I/146/2020 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zebrzydowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku
02.09.2020 09:26 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2020 r. - korekta
23.07.2020 08:11 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2020 r.
17.07.2020 12:20 4200/I/121/2020 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zebrzydowice pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 662.500,00 zł
27.05.2020 14:41 Informacja za rok budżetowy 2019 (art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych)
18.05.2020 12:53 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci - aktualizacja
13.05.2020 11:24 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2020 r.
23.04.2020 10:19 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie za rok 2019

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna