Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.08.2006 10:18 PR.76241- 5/5/06 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ...
14.07.2006 15:17 PR.76241- 3/6/06 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ...
10.07.2006 14:58 PR.72241-2/06 Ogłoszenie o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości, będących własnością Gminy Zebrzydowice
10.07.2006 08:16 PR.71442-6/06 Informacja o ogłoszeniu wykazu na wynajem lokalu
04.04.2006 15:54 PR.76241- 4/1/06 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji ... na realizację przedsięwzięcia "Stacja bazowa telefonii komórkowej "PLUS"GSM o znaczeniu BT-24565 KACZYCE OT
21.10.2005 17:44 PR.72241-5/05 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Kończycach Małych przy ul. Jagiellońskiej, będącej własnością Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia w
19.10.2005 07:21 PR.72243-R/kor-25/05 Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Zebrzydowicach, będących własnością Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wydzierżawienia
28.04.2005 13:30 Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym nr 1 oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
28.04.2005 13:29 Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej
24.05.2004 12:08 PR 7331-2/L/04 Zawiadomienie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającym na budowie sieci wodociągowej ...
12.11.2003 14:31 PR 7635/40/03 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku topola rosnących w rejonie ulicy Dworcowej w Zebrzydowicach
08.10.2003 14:51 PR - 7322/19/03 ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE o terminie sesji, na której Rada Gminy Zebrzydowice rozpatrzy nie uwzględnione protesty i zarzuty
01.09.2003 15:11 Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem pawilonu handlowego w Kaczycach przy ul. Jana III Sobieskiego 4 przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetarg
12.08.2003 08:58 PR - 7331/57/1/2003 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji p.n. " budowa gazociągu...
23.07.2003 07:50 PR 7635/25/03 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowaną odbudową potoku Kaczor w Kończycach Małych ...
03.07.2003 11:19 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z projektowaną linią 110 kV ...
03.07.2003 11:17 Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji p.n. "budowa stacji LPG ...
03.07.2003 11:13 ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice

poprzednia 6 7 8 9 10 11