Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.08.2023 12:47 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2023 r.
31.05.2023 14:20 Informacja za rok budżetowy 2022 (art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych)
26.04.2023 10:35 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci - aktualizacja
24.04.2023 14:33 4200/I/74/2023 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok
21.04.2023 10:42 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2023 r.
21.04.2023 10:34 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za IV kwartał 2022 r.
21.04.2023 10:28 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za III kwartał 2022 r.
14.03.2023 10:36 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie za rok 2022
29.12.2022 12:06 4200/I/269/2022 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2023 rok
29.12.2022 11:59 4200/I/268/2022 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zebrzydowice wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
23.11.2022 15:23 4200/I/181/2022 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zebrzydowice
23.11.2022 15:22 4200/I/180/2022 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2023 rok
23.11.2022 15:21 4200/I/179/2022 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok
28.10.2022 10:28 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci - aktualizacja
20.09.2022 08:22 4200/I/152/2022 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zebrzydowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku
01.09.2022 15:41 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2022 r. - korekta
31.08.2022 14:30 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci - aktualizacja
05.08.2022 11:35 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2022 r. - korekta
29.07.2022 08:43 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2022 r.
30.06.2022 14:12 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci - aktualizacja

1 2 3 4 5 6 następna