Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.03.2017 10:07 0050.28.6.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 10 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
29.03.2017 10:05 0050.27.6.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 3 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
29.03.2017 10:03 0050.26.6.2017 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych
29.03.2017 10:02 0050.25.5.2017 w sprawie powołania zespołu ds. rewitalizacji
29.03.2017 09:19 0050.24.5.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach
29.03.2017 09:17 0050.23.5.2017 w sprawie zmiany „Regulaminu Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”
29.03.2017 09:16 0050.22.5.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Zebrzydowice
29.03.2017 09:12 0050.21.5.2017 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2017 rok
29.03.2017 09:10 0050.20.5.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
14.03.2017 12:51 0050.19.4.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 9 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
14.03.2017 12:49 0050.18.4.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 8 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
14.03.2017 12:48 0050.17.4.2017 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach – ANULOWANO
14.03.2017 12:47 0050.16.4.2017 w sprawie podziału środków na realizację projektów z zakresu sportu
14.03.2017 12:46 0050.15.3.2017 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Zebrzydowice na rok szkolny 2017/2018
14.03.2017 12:45 0050.14.3.2017 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych Gminy Zebrzydowice na rok szkolny 2017/2018
14.03.2017 12:44 0050.13.3.2017 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2016/2017
14.03.2017 12:42 0050.12.3.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok
14.03.2017 12:40 0050.11.3.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
14.03.2017 12:38 0050.10.3.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na obszarze gminy
14.03.2017 09:46 0050.9.2.2017 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 3 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 następna