Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.07.2017 11:28 0050.68.19.2017 w sprawie zatwierdzenia „Projektów Organizacyjnych” szkół i przedszkola na rok szkolny 2017/2018
10.07.2017 11:27 0050.67.19.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SG.0050.34.8.2017 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 8.03.2017 r. w sprawie stawek czynszu
10.07.2017 11:25 0050.66.19.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok
10.07.2017 11:23 0050.65.19.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
22.06.2017 13:41 0050.64.18.2017 w sprawie informacji za rok budżetowy 2016
22.06.2017 13:40 0050.63.18.2017 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 16 do projektu organizacyjnego Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
22.06.2017 13:38 0050.62.18.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 5 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
22.06.2017 13:37 0050.61.17.2017 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2017 rok
22.06.2017 13:33 0050.60.17.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
22.06.2017 13:32 0050.59.16.2017 w sprawie zatwierdzenia Aneks nr 13 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
22.06.2017 13:30 0050.58.16.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
22.06.2017 13:27 0050.56.16.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2017 w zakresie kultury fizycznej i sportu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22.06.2017 13:27 0050.57.16.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2017 w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
22.06.2017 13:24 0050.55.16.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
22.06.2017 13:17 0050.54.16.2017 w sprawie powołania Rady Sportu
22.06.2017 13:15 0050.53.15.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok
22.06.2017 13:14 0050.52.15.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
04.05.2017 11:19 0050.51.14.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 4 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
04.05.2017 11:11 0050.50.14.2017 w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Zebrzydowice
04.05.2017 11:09 0050.49.13.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 12 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna