Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.10.2017 10:53 0050.128.37.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
23.10.2017 10:52 0050.127.36.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 2 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
23.10.2017 10:51 0050.126.36.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 2 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
23.10.2017 10:49 0050.124.36.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 2 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
23.10.2017 10:49 0050.125.36.2017 w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 5, 6 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
23.10.2017 10:48 0050.123.36.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
23.10.2017 10:47 0050.122.35.2017 w sprawie zmian w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr SG.0050.199.56.2016 dot. określenia scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT przez Gminę Zebrzydowice
23.10.2017 10:46 0050.121.35.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SG.0050.34.8.2017 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 8.03.2017 r. w sprawie stawek czynszu (z późn. zm.)
23.10.2017 10:45 0050.120.35.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SG.0050.34.8.2017 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 8.03.2017 r. w sprawie stawek czynszu (z późn. zm.)
23.10.2017 10:44 0050.119.35.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wynajęcia
23.10.2017 10:43 0050.118.35.2017 w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadania z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, realizowanego w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.10.2017 10:41 0050.117.35.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jako i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Zebrzydowice
23.10.2017 10:39 0050.116.34.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok
23.10.2017 10:38 0050.115.34.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
13.09.2017 14:00 0050.114.33.2017 w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 1, 2, 3, 4 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
13.09.2017 13:59 0050.113.33.2017 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
13.09.2017 13:57 0050.112.33.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kaczycach
13.09.2017 13:56 0050.111.33.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Kończycach Małych
13.09.2017 13:53 0050.110.33.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
11.09.2017 13:07 0050.109.32.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna