Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2017 11:53 0050.148.42.2017 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
07.12.2017 11:52 0050.147.42.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok
07.12.2017 11:50 0050.146.42.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
07.12.2017 11:48 0050.145.42.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia nr SG.0050.34.8.2017 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 8.03.2017 r. w sprawie stawek czynszu (z późn. zm.)
07.12.2017 11:47 0050.144.42.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”
07.12.2017 11:46 0050.143.41.2017 w sprawie powołania komisji do postępowania z dokumentami z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - w okręgu wyborczym nr 27 – Gmina Zebrzydowice o do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - w okręgu wyborczym nr 79 – Gmina Zebrzydowice, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.
07.12.2017 11:45 0050.142.41.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok
07.12.2017 11:44 0050.141.41.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
07.12.2017 11:43 0050.140.40.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne będących własnością Gminy Zebrzydowice
07.12.2017 11:42 0050.139.40.2017 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 9 do „Projektu Organizacyjnego” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
07.12.2017 11:40 0050.138.40.2017 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
07.12.2017 11:39 0050.137.39.2017 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
07.12.2017 11:37 0050.136.39.2017 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8 do „Projektu Organizacyjnego” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
23.10.2017 11:02 0050.135.37.2017 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
23.10.2017 11:01 0050.134.37.2017 w sprawie włączenia wieży wodnej w Zebrzydowicach przy ul. Dworcowej do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Zebrzydowice
23.10.2017 11:00 0050.133.37.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji ”Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”
23.10.2017 10:58 0050.132.37.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.80.22.2017 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 13.06.2017 r. w sprawie ustalenia cen biletów wstępu na obiekty sportowe i rekreacyjne gminy Zebrzydowice (z późn. zm.)
23.10.2017 10:57 0050.131.37.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Zebrzydowice
23.10.2017 10:56 0050.130.37.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok
23.10.2017 10:54 0050.129.37.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna