Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2018 13:11 0050.168.45.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania
04.01.2018 13:10 0050.167.44.2017 w sprawie zatwierdzenia Aneks nr 3 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
04.01.2018 13:09 0050.166.44.2017 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Pani Joannie Hanzel na dokonanie zakupu w kwocie powyżej 3500,00 zł
04.01.2018 13:08 0050.165.44.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Zebrzydowice
04.01.2018 13:07 0050.164.44.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Zebrzydowice
04.01.2018 13:06 0050.163.44.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok
04.01.2018 13:01 0050.162.44.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
07.12.2017 13:07 0050.161.43.2017 w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2025”
07.12.2017 13:04 0050.160.43.2017 w sprawie ogłoszenie o przeprowadzeniu konstrukcji społecznych projektu „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2020”
07.12.2017 13:03 0050.159.43.2017 w sprawie wprowadzenie ogólnego schematu procedur kontroli
07.12.2017 13:01 0050.157.43.2017 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
07.12.2017 13:01 0050.158.43.2017 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 2 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kaczycach na rok szkolny 2017/2018
07.12.2017 13:00 0050.156.43.2017 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
07.12.2017 12:58 0050.155.43.2017 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 11 do „Projektu Organizacyjnego” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
07.12.2017 12:57 0050.154.43.2017 w sprawie zmiany harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
07.12.2017 12:41 0050.153.43.2017 w sprawie projektu budżetu Gminy Zebrzydowice na 2018 rok
07.12.2017 12:23 0050.152.43.2017 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
07.12.2017 11:56 0050.151.42.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
07.12.2017 11:55 0050.150.42.2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
07.12.2017 11:54 0050.149.42.2017 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 10 do „Projektu Organizacyjnego” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna