Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.03.2017 09:45 0050.8.2.2017 w sprawie upoważnienia Pani Celiny Donocik do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
14.03.2017 09:44 0050.7.2.2017 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków złożonych na realizację zadań realizowanych w ramach ustawy o sporcie
14.03.2017 09:43 0050.6.1.2017 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
14.03.2017 09:42 0050.5.1.2017 w sprawie upoważnienia Pani Beaty Śliż podinspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
14.03.2017 09:41 0050.4.1.2017 w sprawie upoważnienia Pani Wiolety Stawarczyk starszego referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
14.03.2017 09:40 0050.2.1.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wynajęcia
14.03.2017 09:40 0050.3.1.2017 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do wystąpienia w imieniu organu właściwego dłużnika do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskami o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania dokumentu prawa jazdy przez dłużników alimentacyjnych, celem realizacji zadań ustawowych wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
14.03.2017 09:39 0050.1.1.2017 w sprawie przyjęcia harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

poprzednia 5 6 7 8 9 10