Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.08.2016 11:02 0050.125.35.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia, będących własnością Gminy Zebrzydowice
31.08.2016 11:00 0050.124.35.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
31.08.2016 10:58 0050.123.35.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
31.08.2016 10:57 0050.122.35.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
31.08.2016 10:55 0050.121.35.2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
31.08.2016 10:53 0050.120.35.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
31.08.2016 10:52 0050.119.35.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
31.08.2016 10:50 0050.118.35.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wynajęcia
31.08.2016 10:48 0050.117.33.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
31.08.2016 10:46 0050.116.33.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
04.08.2016 10:10 0050.115.32.2016 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego nauczycielowi pełniącemu obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
04.08.2016 10:07 0050.114.32.2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej w zakresie bieżącej działalności jednostki Pani Jolancie Fuchs pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
04.08.2016 10:06 0050.113.32.2016 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych Pani Jolancie Fuchs
04.08.2016 10:04 0050.112.31.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.90.28.2014 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stawek czynszu
04.08.2016 09:36 0050.110.30.2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu
04.08.2016 09:36 0050.111.31.2016 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych, Pani Joannie Hanzel zaciągnięcie zobowiązań powyżej 3500,00 zł
04.08.2016 09:34 0050.109.30.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
04.08.2016 09:32 0050.108.29.2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży
04.08.2016 09:31 0050.107.29.2016 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 20 do „Projektu organizacyjnego” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
04.08.2016 09:17 0050.106.29.2016 w sprawie regulaminu Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna