Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.12.2016 09:45 0050.165.44.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
02.12.2016 09:43 0050.164.44.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Kończycach Małych przy ul. Zagrodowej, stanowiącej własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie bezprzetargowym
19.10.2016 11:53 0050.163.44.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wydzierżawienia
19.10.2016 11:44 0050.162.43.2016 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 3 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
19.10.2016 11:42 0050.161.43.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wynajęcia
19.10.2016 11:41 0050.160.42.2016 w sprawie uchylenia harmonogramu kontroli jednostek organizacyjnych gminy
19.10.2016 11:37 0050.159.42.2016 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 2 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
19.10.2016 11:34 0050.158.42.2016 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 2 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
19.10.2016 11:32 0050.157.42.2016 w sprawie zmiany harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
19.10.2016 11:29 0050.156.42.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
19.10.2016 11:25 0050.155.42.2016 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
19.10.2016 11:23 0050.154.42.2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej w zakresie bieżącej działalności jednostki Pani Jolancie Fuchs dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
19.10.2016 11:22 0050.153.42.2016 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
19.10.2016 11:21 0050.152.42.2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
19.10.2016 11:19 0050.150.41.2016 w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 1, 2, 3, 4 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
19.10.2016 11:19 0050.151.42.2016 w sprawie powołania komisji do spraw postępowania z dokumentami z wyborów do rady Gminy Zebrzydowice, Rady Powiatu Cieszyńskiego i z wyborów Wójta Gminy Zebrzydowice przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. oraz z ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Zebrzydowice w dniu 30 listopada 2014 r.
19.10.2016 11:17 0050.149.41.2016 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
19.10.2016 11:16 0050.148.41.2016 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
19.10.2016 11:14 0050.146.41.2016 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
19.10.2016 11:14 0050.147.41.2016 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2016/2017

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna