Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.12.2016 11:27 0050.185.49.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia, będących własnością Gminy Zebrzydowice
05.12.2016 11:26 0050.184.49.2016 w sprawie wprowadzenia aneksu do regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
05.12.2016 09:47 0050.183.49.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zebrzydowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
05.12.2016 09:24 0050.182.48.2016 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do projektu organizacyjnego Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
05.12.2016 09:22 0050.181.48.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
05.12.2016 09:21 0050.180.48.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
05.12.2016 09:12 0050.179.48.2016 w sprawie zmiany harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
05.12.2016 09:10 0050.178.48.2016 w sprawie obniżenia F.H.U. Natalia – czynszu za wynajem lokalu użytkowego
05.12.2016 09:09 0050.177.48.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.90.28.2014 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stawek czynszu
05.12.2016 09:07 0050.176.48.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.90.28.2014 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stawek czynszu
05.12.2016 09:06 0050.175.47.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.90.28.2014 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stawek czynszu
05.12.2016 08:54 0050.174.47.2016 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
02.12.2016 10:00 0050.173.47.2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
02.12.2016 09:59 0050.172.46.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji ”Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
02.12.2016 09:58 0050.171.46.2016 w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, realizowanego w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
02.12.2016 09:57 0050.170.46.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
02.12.2016 09:52 0050.169.46.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
02.12.2016 09:49 0050.168.45.2016 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
02.12.2016 09:48 0050.167.45.2016 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2016/2017
02.12.2016 09:47 0050.166.44.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna