Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.01.2017 10:45 0050.205.59.2016 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Pani mgr Joannie Hanzel na dokonanie zakupu w kwocie powyżej 3500,00 zł
25.01.2017 10:43 0050.204.59.2016 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
25.01.2017 10:42 0050.203.58.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
25.01.2017 10:41 0050.202.58.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
25.01.2017 10:40 0050.201.57.2016 w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 7, 8, 9, 10 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
25.01.2017 10:38 0050.200.56.2016 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik szkolny, mieszczącego się przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice.
25.01.2017 10:37 0050.199.56.2016 w sprawie określenia scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT przez Gminę Zebrzydowice
05.12.2016 11:44 0050.198.55.2016 w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu p.n. „Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach” planowanego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego)
05.12.2016 11:42 0050.197.55.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
05.12.2016 11:40 0050.195.55.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
05.12.2016 11:40 0050.196.55.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
05.12.2016 11:39 0050.194.55.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
05.12.2016 11:38 0050.193.53.2016 w sprawie projektu budżetu Gminy Zebrzydowice na 2017 rok
05.12.2016 11:37 0050.192.53.2016 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
05.12.2016 11:36 0050.191.52.2016 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 5 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
05.12.2016 11:34 0050.190.52.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”
05.12.2016 11:33 0050.189.51.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
05.12.2016 11:31 0050.188.51.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
05.12.2016 11:30 0050.187.50.2016 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 3 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2016/2017
05.12.2016 11:29 0050.186.49.2016 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 6 do projektu organizacyjnego Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna