Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.03.2016 10:46 0050.25.9.2016 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych
11.03.2016 10:45 0050.24.8.2016 w sprawie obniżenia czynszu dla Pani Wioletty Łazarko za wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice
11.03.2016 10:44 0050.22.8.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
11.03.2016 10:44 0050.23.8.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
11.03.2016 10:43 0050.21.8.2016 w sprawie podziału środków na realizację projektów z zakresu sportu
10.02.2016 12:31 0050.20.6.2016 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych Gminy Zebrzydowice na rok szkolny 2016/2017
10.02.2016 12:30 0050.19.6.2016 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Zebrzydowice na rok szkolny 2016/2017
10.02.2016 12:27 0050.17.5.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na obszarze gminy
10.02.2016 12:27 0050.18.5.2016 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków złożonych na realizację zadań realizowanych w ramach ustawy o sporcie
10.02.2016 12:26 0050.16.4.2016 w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice
10.02.2016 12:25 0050.15.4.2016 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2016 rok
10.02.2016 12:24 0050.14.4.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
10.02.2016 12:21 0050.13.4.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne będących własnością Gminy Zebrzydowice
10.02.2016 12:20 0050.12.4.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia, będących własnością Gminy Zebrzydowice
10.02.2016 12:13 0050.11.4.2016 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 3 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
10.02.2016 12:11 0050.10.4.2016 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 9 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
10.02.2016 12:10 0050.9.4.2016 w sprawie zatwierdzenia Aneksów nr 16 i 17 do „Projektu Organizacyjnego” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
10.02.2016 12:09 0050.8.3.2016 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 5 do Projektu Organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2015/2016
10.02.2016 12:08 0050.7.3.2016 w sprawie upoważnienia Pana Daniela Kroczka Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do reprezentowania Gminy Zebrzydowice, zaciągania zobowiązań oraz realizacji działań w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno – zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
10.02.2016 12:06 0050.6.2.2016 w sprawie obniżenia czynszu dla Pani Wioletty Łazarko za wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice

poprzednia 6 7 8 9 10 11 12 następna