Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.04.2016 13:22 0050.45.12.2016 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 11 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
14.04.2016 13:19 0050.43.12.2016 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2016 rok
14.04.2016 13:19 0050.44.12.2016 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach – Pani mgr Bognie Canibał na dokonanie zakupu w kwocie powyżej 3500,00 PLN
14.04.2016 13:17 0050.42.12.2016 w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonywania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2015 rok
14.04.2016 13:13 0050.41.11.2016 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zebrzydowicach Pani Jolancie Wawrzyczek do dokonania zakupu w kwocie powyżej 3500,00 PLN
14.04.2016 13:12 0050.40.11.2016 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 10 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
14.04.2016 13:11 0050.39.11.2016 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2015/2016
14.04.2016 13:10 0050.38.11.2016 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 2 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
14.04.2016 13:09 0050.37.11.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Zebrzydowice na cele rolne
14.04.2016 13:08 0050.36.11.2016 w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
14.04.2016 13:07 0050.35.11.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
14.04.2016 13:05 0050.34.11.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
11.03.2016 10:59 0050.33.10.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
11.03.2016 10:58 0050.32.10.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
11.03.2016 10:57 0050.31.10.2016 w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zebrzydowice
11.03.2016 10:56 0050.30.10.2016 w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do wystąpienia w imieniu organu właściwego dłużnika do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskami o udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania dokumentu prawa jazdy przez dłużników alimentacyjnych, celem realizacji zadań ustawowych wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
11.03.2016 10:54 0050.29.9.2016 w sprawie procedury prowadzenia działań kontrolnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej
11.03.2016 10:52 0050.28.9.2016 w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 18 i 19 „Projektu Organizacyjnego” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
11.03.2016 10:49 0050.27.9.2016 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży, nieruchomości położonej w Kończycach Małych, będącej własnością Gminy Zebrzydowice
11.03.2016 10:48 0050.26.9.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu boksów handlowych zamkniętych zadaszonych oraz stanowisk handlowych otwartych zadaszonych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wynajmu

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 następna