Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.09.2016 11:04 GD.7226.68.1.2016 Wniosek dotyczący montażu oświetlenia wzdłuż ul. Polnej w Marklowicach Górnych.
07.09.2016 10:58 GD.7226.107.2016 Wniosek dotyczący całonocnego oświetlenia ul. Szkolnej w Marklowicach Górnych.
07.09.2016 10:52 GD.7226.106.2016 Wniosek dotyczący remontu drogi bocznej od ul. Mickiewicza w Marklowicach Górnych.
07.09.2016 10:45 GK.0003.9.2016 Wniosek i Interpelacja dotycząca utrzymania murawy na płycie boiska w Kaczycach.
28.07.2016 11:08 IR.003.3.2016 Interpelacja w sprawie projektu "Żelazny szlak rowerowy"
28.07.2016 10:59 GK.0003.8.2016 Wniosek dotyczący zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych terenu wokół byłej lokomotywowni kopalni Morcinek w Kaczycach.
04.07.2016 11:57 SG.0003.5.2016 Interpelacja dotycząca możliwości zabierania głosu przez osoby nie zaproszone na obrady Rady Gminy.
04.07.2016 11:41 Interpelacja dotycząca podziału klas pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w Kończycach Małych.
04.07.2016 11:25 Interpelacja dotycząca postępowań sądowych gminy.
27.05.2016 12:09 GD.7226.68.2016 Odpowiedź na pismo przesłane przez Tauron Dystrybucja S.A. w sprawie możliwości montażu opraw oświetleniowych na istniejących liniach energetycznych.
27.05.2016 12:03 PR.7151.8.2016 Odpowiedź na wniosek zgłoszony na sesji Rady Gminy w dniu 30.03.2016 r.
27.05.2016 10:38 GD.7226.69.2016 Interpelacja w sprawie wykonania nakładki asfaltowej na odcinku ul. Magnolii w Kaczycach.
27.05.2016 10:33 IR.003.1.2016 Interpelacja w sprawie niezrealizowanych inwestycji.
27.05.2016 10:12 IR.003.2.2016 Interpelacja w sprawie pozyskiwania dofinansowania unijnego dla Gminy Zebrzydowice.
27.05.2016 10:06 PR.6220.10.2016 Interpelacja w sprawie udostępnienia decyzji środowiskowej dla wiaty gospodarczej.
27.05.2016 10:00 GD.7226.65.2016 Interpelacja w sprawie utrzymania czystości, harmonogramu budowy i naprawy dróg, chodników na lata 2016-2018.
27.05.2016 09:56 BRG.0003.3.2016 Interpelacja w sprawie kampanii na rzecz zwiększenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wpływających do kasy Gminy Zebrzydowice.
27.05.2016 09:46 GD.7226.85.1.2015.2016 Wniosek w sprawie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w ciągu ul. Pocztowej w Kaczycach w rejonie skrzyżowania z ul. Spokojną.
27.05.2016 09:39 GK.0003.7.2016 Pismo w sprawie bezpiecznego korzystania z placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kończycach Małych.
27.05.2016 09:20 GK.0003.8.2016 Wniosek dotyczący przeprowadzenia kontroli w sprawie usunięcia odpadów magazynowanych w obiekcie budowlanym.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna