Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.11.2016 12:05 GK.0003.11.2016 Interpelacja / wniosek w sprawie gospodarki odpadami w gminie od 1 stycznia 2017 r.
28.11.2016 11:58 OSE.4424.48.2016 Zapytanie dotyczące reformy oświaty.
28.11.2016 11:51 SG.0003.9.2016 Interpelacja w sprawie remontów dróg i ich oświetlenia.
28.11.2016 11:19 GD.7226.148.2016 Interpelacja w sprawie ujęcia w planach zadań drogowych przebudowy schodów terenowych.
28.11.2016 11:11 GD.7226.142.2016 Interpelacja w sprawie remontu drogi bocznej od ul. Wojska Polskiego, oraz interpelacja w sprawie zainstalowania oświetlenia na ul. Wojska Polskiego.
28.11.2016 10:34 GD.7226.143.2015 Zapytanie dotyczące wnioskowanych inwestycji.
28.10.2016 09:36 GZWIK.2016 Odpowiedź na wniosek zgłoszony na sesji Rady Gminy w dniu 29.09.2016 r.
28.10.2016 09:11 GD.7226.140.2016 Zapytanie dotyczące rowów przy drogach gminnych i odtworzenia nawierzchni ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych.
28.10.2016 09:03 ZD.2011.210.2016 Wniosek dotyczący refundacji kosztów na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej.
28.10.2016 08:54 GD.7226.130.2016 Zapytanie w sprawie przeglądu Gminy pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządków.
28.10.2016 08:46 ORO.KDR.0003.3.2016 Interpelacja w sprawie podwyżek wynagrodzeń w Urzędzie Gminy Zebrzydowice.
28.10.2016 08:37 GD.7226.129.2016 Wniosek dotyczący oznakowania tablicami informacyjnymi miejscowości Kaczyce.
30.09.2016 12:46 PR.6324.5.5.2016 Interpelacja w sprawie wykaszania i regulacji rowów melioracyjnych.
30.09.2016 12:22 GD.7226.127.2016 Wniosek dotyczący oznakowania ulic w Marklowicach Górnych.
30.09.2016 12:18 GD.7226.126.2016 Wniosek dotyczący montażu lustra drogowego i oznakowania dojazdów do posesji.
30.09.2016 12:11 GD.7226.125.2016 Interpelacja w sprawie wycinki zarośli z pasów dróg gminnych.
30.09.2016 12:04 GD, PR, ORO-KDR Interpelacja w sprawie montażu lustra, "ofosowania" dróg gminnych, tablic ogłoszeniowych, remontów chodników, wynagradzania pracowników obsługi, naniesienia poprawek do projektu planu zagospodarowania przestrzennego.
30.09.2016 11:34 IR.003.4.2016 Interpelacja w sprawie planowania inwestycyjnego.
07.09.2016 11:18 ORO.KDR.0003.1.2016 Interpelacja w sprawie konkursów na dyrektorów szkół.
07.09.2016 11:14 WZP.2016 Wniosek dotyczący informacji w "Wiadomościach znad Piotrówki".

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna