Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2017 09:27 KD.7226.38.2017 Interpelacja Nr 4/1703-3 w sprawie niewłaściwego stanu dróg ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych
05.04.2017 12:02 OSE.FN.1431.2.2017 Interpelacja Nr 3/1703-2 w sprawie przedstawień organizowanych dla GPP Zebrzydowice oddział Kaczyce
05.04.2017 11:56 OSE.FN.1431.3.2017 Interpelacja Nr 2/1703-1 w sprawie braku personelu zatrudnionego na etacie "Pomoc dla Dzieci" w GPP Zebrzydowice oddział Kaczyce
05.04.2017 11:48 ORO.KDR.0003.1.2017 Interpelacja w sprawie wykazu pracowników Urzędu Gminy, z którymi spisano umowę na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
05.04.2017 11:34 ZD.2011.034.2017 Interpelacja w sprawie twardości wody dostarczonej do domostw zlokalizowanych przy ul. Konopnickiej w Kaczycach
05.04.2017 11:28 KD.7226.27.2017 Wniosek dotyczący uzupełnienia znaków drogowych w ciągu ul. Harcerskiej i Ludowej w Kaczycach
05.04.2017 11:21 FN.1431.1.2017 Interpelacja w sprawie umów cywilno prawnych zawieranych przez Gminę Zebrzydowice
05.04.2017 10:54 SG.0003.6.2017/BRG.0003.2.2017 Interpelacja w sprawi sesji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 26 stycznia 2017 r.
05.04.2017 10:39 PR.6825.2.3.2017 Interpelacja w sprawie udostępnienia wykazu majątku Gminy Zebrzydowice
05.04.2017 10:14 KD.0003.1.2017 Interpelacja Nr 1/1702-1 w sprawie dalszego postępowania w sprawie składowanych odpadów na terenie Spółki GRAVEL&SAND.
05.04.2017 09:57 BPG.0003.1.2017 Interpelacja w sprawie "Wiadomości znad Piotrówki".
05.04.2017 09:15 BRG.0003.1.2017 Interpelacja w sprawie konsultacji społecznych funduszu sołeckiego Gminy Zebrzydowice
03.04.2017 10:25 PR.6226.1.3.2017 Interpelacja w sprawie przygotowania uchwały antysmogowej
03.04.2017 10:01 SK.0003.1.2017 Interpelacja w sprawie wniosków do budżetu gminy na rok 2017
03.04.2017 09:09 KD.7226.7.2017 Interpelacja w sprawie chodnika wzdłuż DW 937, przerw nocnych w oświetleniu oraz zimowego odśnieżania
03.04.2017 08:09 SG.0003.4.2017 Interpelacja w sprawie promocji przedszkoli gminnych
27.01.2017 12:08 KD-GD.7226.3.2017 Wniosek dotyczący drogi powiatowej 2627S ul. Korczaka w Kończycach Małych
21.12.2016 12:35 BRG.0004.15.2016 Wniosek dotyczący zmian dwóch uchwał rady Gminy Zebrzydowice nr XXXIII/340/14 i Nr XXXIII/341/14 z dnia 27 lutego 2014 r.
21.12.2016 12:26 GOK.B.01.12.2016 Zapytanie dotyczące koncertu zespołu Baciary
21.12.2016 12:18 BRG.003.5.2016 Wniosek dotyczący zmiany Statutu Gminy Zebrzydowice

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna