Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2017 13:05 KD.0003.11.2017 Interpelacja dotycząca montażu barierki przed furtką przedszkola w Zebrzydowicach
04.09.2017 13:01 ORO-KDR.0003.1.2017 Interpelacja w sprawie zatrudniania w Urzędzie Gminy Zebrzydowice pracowników w charakterze "pełniących obowiązki"
04.09.2017 12:57 KD.0003.10.2017 Interpelacja dotycząca środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań drogowych
04.09.2017 12:52 BRG.0003.9\10.2017 Interpelacja dotycząca ilości spraw sądowych, które odbyły się w sądach powszechnych dotyczących Gminy Zebrzydowice lub jej jednostek pomocniczych oraz publikacji wniosków i interpelacji na stronie BIP
04.09.2017 12:44 SK.0003.2.2017 Interpelacja w sprawie przedstawienia wysokości kwoty przypadającej na mieszkańca gminy z tytułu utrzymania stanowiska Zastępcy Wójta
04.09.2017 12:34 ZD.2011.117.2017 Interpelacja dotycząca zabezpieczenia ujęć wody pitnej
04.09.2017 11:51 KD.0003.9.2017 Interpelacja dotycząca wykonywania remontów cząstkowych dróg
04.09.2017 11:44 KD.0003.8.2017\BRG.0003.8.2017 Interpelacja w sprawie kąpieliska w Zebrzydowicach i drogi wojewódzkiej 937.
04.09.2017 11:35 BRG.0003.7.2017 Interpelacja dotycząca skarg na działalność Wójta Gminy Zebrzydowice
28.06.2017 11:04 Interpelacja Nr 9/1706-1 w sprawie braku oznakowania numeracyjnego posesji prywatnych
28.06.2017 10:55 KD.003.2.2017 Interpelacja w sprawie pozostawienia opróżnionych kubłów na śmieci przy drodze przez firmę odbierająca odpady
28.06.2017 10:29 BRG.0003.6.2017 Interpelacja dotycząca publikowania interpelacji zgłaszanych przez radnych w trakcie sesji
30.05.2017 11:24 PR.6226.1.3.2017 Interpelacja dotycząca zapytania o termin przedstawienia projektu uchwały dot. zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Zebrzydowice na wymianę kotłów grzewczych
30.05.2017 11:18 KD.0003.6.2017 Interpelacja Nr 8/1705-1 w sprawie stanu technicznego ul. Bukowej w Kończycach Małych
30.05.2017 11:14 PR.3037.13.2017 Interpelacja dotycząca uchwały Rady Gminy Zebrzydowice nr XXXIII/341/14
30.05.2017 11:05 SG.0003.8.2017 Interpelacja dotycząca wniesienia skargi kasacyjnej
30.05.2017 10:55 KD.0003.4.2017 Interpelacja w sprawie naprawy drogi ul. Korczaka w Kończycach Małych
30.05.2017 10:52 BRG.003.5.2017 Interpelacja dotycząca funduszu sołeckiego
30.05.2017 10:49 KD.0003.5.2017 Interpelacja dotycząca oświetlenia dróg gminnych
30.05.2017 10:19 KD.0003.2.2017 Odpowiedź na zapytanie zadane na sesji Rady Gminy w dniu 30.03.2017 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna