Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2017 10:48 KD.0003.23.2017 Interpelacja w sprawie zachowania czystości drogi wojewódzkiej nr 937
20.12.2017 10:43 KD.0003.20.2017 Interpelacja w sprawie przywrócenia oświetlenia przy ul. Dworcowej i montażu opraw świetlnych na ul. Wojska Polskiego i ul. Granicznej
20.12.2017 10:32 KD.0003.22.2017 Interpelacja w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych przez jezdnie drogi gminnej ul. Harcerskiej w Kaczycach w rejonie skrzyżowania z ul.Pocztową
19.12.2017 15:12 KD.0003.21.2017 Interpelacja w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych przez jezdnię DW 937 - ul. Jagiellońska w Kończycach Małych w rejonie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej
19.12.2017 15:05 SG.0003.13.2017 Wniosek w sprawie powiadamiania o odbiorcach inwestycji
19.12.2017 14:58 BRG.0004.13/14.2017 Pismo w sprawie opinii radcy prawnego do uchwał Nr XXVIII/287/17 i Nr XXVIII/288/17 z dnia 31.08.2017 r.
19.12.2017 14:33 BRG.0004.10.2017 Interpelacja w sprawie zabezpieczenia lub usunięcia starego dębu koło Lecznicy dla zwierząt w Kończycach Małych oraz w sprawie usytuowania złomowiska
19.12.2017 14:04 ORO-ADG.7332.8.2017 Interpelacja w sprawie udziału Gminy w PIT i ilości osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy
19.12.2017 13:54 KD.0003.19.2017 Interpelacja w sprawie realizowanej przebudowy drogi bocznej ul. Przedwiośnie w Zebrzydowicach
19.12.2017 13:45 KD.0003.18.2017 Interpelacja dotycząca dokończenia budowy drogi na ulicy Botanicznej w Kończycach Małych
30.10.2017 14:01 ORO.OSE.0003.1.2017 Prośba w sprawie zaplanowania w budżecie Gminy Zebrzydowice na 2018 rok etatu pomocy wychowawcy grupy dzieci 3,4 letnich w przedszkolu w Kaczycach
30.10.2017 13:48 KD.0003.14.2017 Wniosek w sprawie montażu przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach oraz przy Szkole Podstawowej w Kończycach Małych wyświetlaczy wskaźników prędkości
30.10.2017 13:22 KD.0003.16.2017 Interpelacja w sprawie wydatków remontowych na placówkach oświatowych
30.10.2017 12:59 KD.0003.15.2017 Interpelacja dotycząca zamontowania lustra na ul. Granicznej w Kończycach Małych
30.10.2017 12:38 KD.0003.17.2017 Interpelacja w sprawie placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych
30.10.2017 12:28 SK.0003.4.2017 Interpelacja w sprawie umów zawartych przez Urząd Gminy Zebrzydowice z firmami doradczymi od 2014 r. do 2016 r. i pierwsze półrocze 2017r.
04.09.2017 13:26 KD.0003.13.2017 Wniosek dotyczący wykonania wycinki krzewów i samosiejek w ciągu dróg powiatowych
04.09.2017 13:19 KD.0003.12.2017 Interpelacja w sprawie chodnika wzdłuż DW 937 – ul . Jagiellońskiej i Kochanowskiego
04.09.2017 13:15 PR.7114.4.7.2017 Interpelacja w sprawie zamknięcia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kończycach Małych
04.09.2017 13:10 ZD.2011.118.2017 Interpelacja dotycząca rodzaju materiałów, z jakich wykonana jest sieć wodociągowa na terenie Gminy Zebrzydowice

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna