Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.08.2018 13:16 KD.0003.16.2018 Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW 937 - ul. Jagiellońskiej z drogą powiatową 2627S - Ul. Korczaka w Kończycach Małych
01.06.2018 08:30 KD.0003.12.2018 Interpelacja w sprawie sprzątania dróg gminnych
26.03.2018 13:51 KD.0003.9.2018 Wniosek dotyczący budowy oświetlenia wzdłuż ul. Hallera i drogi bocznej od ul. Granicznej w Kończycach Małych
01.03.2018 12:42 SG.0003.1.2018 Interpelacja dotycząca zaproszeń dla radnych na uroczystości, imprezy
01.03.2018 12:37 PR.6721.1.52b.2014 Interpelacja dotycząca wniosków zgłoszonych do dnia 15.01.2018r. w sprawie rozpatrzenia ok. 100 uwag mieszkańców Gminy Zebrzydowice, złożonych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
01.03.2018 12:31 KD.0003.7.2018 Interpelacja dotycząca komunikacji linii 32 Cieszyn-Kaczyce, Kaczyce-Cieszyn
01.03.2018 12:28 SK.0003.1.2018 Wniosek w sprawie opracowania broszury informacyjnej dotyczącej wydatkowania środków z gminnego budżetu
01.03.2018 12:25 IR.0003.1.2018 Interpelacja w sprawie udostępnienia dokumentacji na stronie BIP postępowań udzielonych zamówień przez Wójta Gminy Zebrzydowice
01.03.2018 12:02 KD.0003.6.2018 Wniosek w sprawie zestawienia kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 roku
01.03.2018 11:59 KD.0003.5.2017 Interpelacja dotycząca zbierania frakcyjnych odpadów komunalnych na terenie cmentarzy w Gminie Zebrzydowice
01.03.2018 11:56 KD.0003.4.2018 Interpelacja dotycząca odbierania odpadów pozostawionych w bezpośrednim sąsiedztwie pojemników
01.03.2018 11:51 KD.0003.2.2017 Interpelacja dotycząca ilości odpadów komunalnych zbieranych na terenie Gminy Zebrzydowice w latach 2016-2017
01.03.2018 11:45 PR.6721.1.52a.2014 Interpelacja dotycząca wystąpienia z wnioskiem w imieniu mieszkańców ulicy Źródlanej w Kończycach Małych
01.03.2018 11:41 PR.6721.1.52.2014 Interpelacja dotycząca wystąpienia z wnioskiem w imieniu mieszkańca Kaczyc
01.03.2018 11:35 KD.0003.1.2018 Interpelacja w sprawie postępowania przetargowego na konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2018
28.02.2018 14:09 SG.0003.1.2018 Interpelacja w sprawie wykazu dokumentacji projektów wykonywanych przez pracowników Urzędu Gminy
28.02.2018 14:04 FK.2011.89.2017_GZWiK Wniosek o obniżenie stawek za wodę i ścieki
28.02.2018 14:01 BRG.0003.11.2017 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
28.02.2018 13:56 SG.0003.14.2017 Wniosek w sprawie promowania lokalnej przedsiębiorczości
20.12.2017 11:00 PR.6740.5.2017 Interpelacja w sprawie uciążliwości prowadzonej działalności - złomowiska przy ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach.

1 2 3 4 5 6 następna