Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.09.2015 10:45 0050.106.35.2015 w sprawie zmiany w planie finansowym na 2015 rok
21.09.2015 10:45 0050.105.35.2015 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok
21.09.2015 10:44 0050.104.32.2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej ...
21.09.2015 10:43 0050.103.32.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 rok
21.09.2015 10:42 0050.102.32.2015 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok
21.09.2015 10:42 0050.101.31.2015 w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego Jelcz 004
21.09.2015 10:41 0050.100.31.2015 w sprawie zatwierdzenia Aneks nr 15 do Projektów Organizacyjnych Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
21.09.2015 10:40 0050.99.31.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne będących własnością Gminy Zebrzydowice
21.09.2015 10:40 0050.98.31.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne będących własnością Gminy Zebrzydowice
21.09.2015 10:39 0050.97.31.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 rok
11.09.2015 10:58 0050.96.31.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu
11.09.2015 10:58 0050.95.31.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w obszarze wypoczynku dzieci i młodzieży
11.09.2015 10:57 0050.94.29.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 rok
11.09.2015 10:56 0050.93.29.2015 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok
11.09.2015 10:56 0050.92.29.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia, będących własnością Gminy Zebrzydowice
11.09.2015 10:55 0050.91.29.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Kończycach Małych stanowiącej własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
11.09.2015 10:55 0050.90.29.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
11.09.2015 10:54 0050.89.29.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
11.09.2015 10:53 0050.88.29.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
11.09.2015 10:53 0050.87.29.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna