Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.11.2015 12:25 0050.130.42.2015 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zebrzydowicach, Pani Jolancie Wawrzyczek na zaciągnięcie zobowiązań powyżej 3500,00 zł
27.11.2015 12:24 0050.128.42.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Gminy Zebrzydowice do reprezentowania przed Policja w sprawach dotyczących Urzędu Gminy
27.11.2015 12:23 0050.127.41.2015 w sprawie wskazania Koordynatora do Spraw Informatyki Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku – Białej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
27.11.2015 12:22 0050.126.41.2015 w sprawie wskazania Pełnomocnika Okręgowej Komisji Wyborczej w Bielsku – Białej w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
27.11.2015 12:21 0050.125.40.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.90.28.2014 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stawek czynszu
23.09.2015 11:08 0050.123.40.2015 w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 1, 2, 3, 4 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
23.09.2015 11:07 0050.122.40.2015 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2015/2016
23.09.2015 11:06 0050.121.40.2015 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
23.09.2015 11:06 0050.120.40.2015 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 1 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
23.09.2015 11:05 0050.119.40.2015 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 1 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
23.09.2015 11:04 0050.118.40.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 rok
21.09.2015 13:20 0050.117.40.2015 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok
21.09.2015 13:19 0050.116.39.2015 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. Magnolii, stanowiącej własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego ...
21.09.2015 13:18 0050.115.39.2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
21.09.2015 13:17 0050.114.39.2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej w zakresie bieżącej działalności jednostki – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
21.09.2015 13:14 0050.113.39.2015 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
21.09.2015 13:14 0050.112.39.2015 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych
21.09.2015 11:27 0050.111.38.2015 w sprawie zmian w planie finansowym na 2015 rok
21.09.2015 11:27 0050.110.38.2015 w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok
21.09.2015 11:26 0050.109.38.2015 w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I półrocze 2015 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna