Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.10.2019 13:34 PR.6220.11.8.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
16.09.2019 12:44 Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem części nieruchomości pod stoiska handlowe na okoliczność dnia Wszystkich Świętych w Kończycach Małych przy cmentarzu komunalnym, w Kaczycach przy cmentarzu komunalnym oraz w Zebrzydowicach przy cmentarzu parafialnym
12.09.2019 14:54 PR.6220.6.28.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
03.09.2019 10:57 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dotyczące rekrutacji na stanowisko pracy – Robotnik gospodarczy
03.09.2019 10:54 Propozycje zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
30.08.2019 09:33 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice
08.08.2019 09:55 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dotyczące rekrutacji na stanowisko pracy – Robotnik gospodarczy
01.08.2019 12:00 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
01.08.2019 11:55 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
10.07.2019 13:54 PR.6220.6.5.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
28.06.2019 10:47 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice
27.06.2019 08:35 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
18.06.2019 09:37 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
30.05.2019 12:03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
28.05.2019 15:19 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczycach
22.05.2019 14:11 SG.0050.56.20.2019 Otwarty konkurs ofert – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - ROZSTRZYGNIĘCIE
22.05.2019 14:00 SG.0050.55.20.2019 Otwarty konkurs ofert – organizacja Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy - ROZSTRZYGNIĘCIE
22.05.2019 13:47 SG.0050.54.20.2019 Otwarty konkurs ofert – organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
22.05.2019 13:25 SG.0050.53.20.2019 Otwarty konkurs ofert – organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
13.05.2019 12:11 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna