Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2020 11:38 PR.6840.1.1.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
25.09.2020 11:59 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 25 września 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice
11.09.2020 10:18 PR.6220.9.5.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.9.5.2020 z dnia 11 września 2020 r.
19.08.2020 11:44 Propozycje zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
10.08.2020 13:51 SG.0050.102.31.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie ograniczeń zadań o charakterze publicznym, realizowanych przez Urząd Gminy Zebrzydowice
30.07.2020 13:47 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
24.07.2020 12:08 PR.6220.3.11.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.3.11.2020 z dnia 24 lipca 2020 r.
24.06.2020 11:22 PR.6220.3.9.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.3.9.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.
17.06.2020 11:56 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
09.06.2020 12:32 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rekreacyjne
02.06.2020 14:44 SG.0050.76.20.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie ograniczeń zadań o charakterze publicznym, realizowanych przez Urząd Gminy Zebrzydowice
22.04.2020 12:09 PR.6220.3.6.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.3.6.2020 z dnia 21.04.2020 r.
26.03.2020 14:35 SG.0050.41.9.2020 Otwarty konkurs ofert – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - ROZSTRZYGNIĘCIE
26.03.2020 14:33 SG.0050.40.9.2020 Otwarty konkurs ofert – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - ROZSTRZYGNIĘCIE
18.03.2020 13:24 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice
16.03.2020 12:30 SG.0050.35.8.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej
16.03.2020 11:40 SG.0050.34.8.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w związku z koronawirusem
09.03.2020 12:29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
05.03.2020 11:39 PR.6220.24.7.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.24.7.2019 z dnia 04.03.2020 r.
03.03.2020 07:55 Staż w Urzędzie Gminy na stanowisku "technik prac biurowych" dla osób bezrobotnych do 29 r.ż. w okresie od 18.03.2020r. do 17.09.2020r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna