Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.09.2023 10:16 PR.6220.13.17.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.13.17.2022 z dnia 07.09.2023 r.
23.08.2023 08:06 Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej
11.08.2023 08:30 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia
03.08.2023 14:53 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dotyczące rekrutacji na stanowisko pracy – robotnik
14.07.2023 11:47 Zgłaszanie propozycji zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
10.07.2023 10:11 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dotyczące rekrutacji na stanowisko pracy – robotnik
06.07.2023 15:06 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu
22.05.2023 13:42 SG.0050.80.18.2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - ROZSTRZYGNIĘCIE
20.04.2023 09:09 SG.0050.72.15.2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - ROZSTRZYGNIĘCIE
20.04.2023 08:57 SG.0050.71.15.2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu - ROZSTRZYGNIĘCIE
20.04.2023 08:08 PR.6220.13.15.2022 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.13.15.2022 z dnia 19.04.2023 r.
07.04.2023 10:23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia lub dzierżawy
07.04.2023 08:08 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany
31.03.2023 09:57 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
31.03.2023 09:44 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany
30.03.2023 08:27 SG.0050.56.12.2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (senioralnym) - ROZSTRZYGNIĘCIE
03.03.2023 10:52 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany
01.03.2023 14:51 Zaproszenie do prac komisji konkursowej
01.03.2023 14:37 SG.0050.40.8.2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
01.03.2023 14:16 SG.0050.39.8.2023 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

1 2 3 4 5 6 następna