Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.11.2020 11:18 Zaproszenie do prac komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na zadanie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania - Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne
17.11.2020 12:17 SG.0050.131.42.2020 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – Dowóz z terenu gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bażanowicach przy ul. Zamkowej 4
03.11.2020 09:22 PR.6220.7.10.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.7.10.2020 z dnia 2 listopada 2020 r.
27.10.2020 09:23 PR.6151.4.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o podaniu do publicznej wiadomości Planu Polowań Zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 181
02.10.2020 11:38 PR.6840.1.1.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
25.09.2020 11:59 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 25 września 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice
11.09.2020 10:18 PR.6220.9.5.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.9.5.2020 z dnia 11 września 2020 r.
19.08.2020 11:44 Propozycje zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
10.08.2020 13:51 SG.0050.102.31.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie ograniczeń zadań o charakterze publicznym, realizowanych przez Urząd Gminy Zebrzydowice
30.07.2020 13:47 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
24.07.2020 12:08 PR.6220.3.11.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.3.11.2020 z dnia 24 lipca 2020 r.
24.06.2020 11:22 PR.6220.3.9.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.3.9.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.
17.06.2020 11:56 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
09.06.2020 12:32 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rekreacyjne
02.06.2020 14:44 SG.0050.76.20.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie ograniczeń zadań o charakterze publicznym, realizowanych przez Urząd Gminy Zebrzydowice
22.04.2020 12:09 PR.6220.3.6.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.3.6.2020 z dnia 21.04.2020 r.
26.03.2020 14:35 SG.0050.41.9.2020 Otwarty konkurs ofert – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - ROZSTRZYGNIĘCIE
26.03.2020 14:33 SG.0050.40.9.2020 Otwarty konkurs ofert – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - ROZSTRZYGNIĘCIE
18.03.2020 13:24 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice
16.03.2020 12:30 SG.0050.35.8.2020 Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej

1 2 3 4 5 6 następna