Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.11.2019 13:00 Zaproszenie do prac komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na zadanie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania - Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 11 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne
20.11.2019 12:57 SG.0050.154.45.2019 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania - Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 11 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do OREW w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13
31.10.2019 09:04 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice
08.10.2019 15:05 Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej nad uczniami
07.10.2019 12:51 Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia
07.10.2019 12:50 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
04.10.2019 13:34 PR.6220.11.8.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
16.09.2019 12:44 Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem części nieruchomości pod stoiska handlowe na okoliczność dnia Wszystkich Świętych w Kończycach Małych przy cmentarzu komunalnym, w Kaczycach przy cmentarzu komunalnym oraz w Zebrzydowicach przy cmentarzu parafialnym
12.09.2019 14:54 PR.6220.6.28.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
03.09.2019 10:57 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dotyczące rekrutacji na stanowisko pracy – Robotnik gospodarczy
03.09.2019 10:54 Propozycje zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
30.08.2019 09:33 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice
08.08.2019 09:55 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dotyczące rekrutacji na stanowisko pracy – Robotnik gospodarczy
01.08.2019 12:00 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
01.08.2019 11:55 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
10.07.2019 13:54 PR.6220.6.5.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
28.06.2019 10:47 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice
27.06.2019 08:35 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
18.06.2019 09:37 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
30.05.2019 12:03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

1 2 3 4 5 6 następna