Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.09.2021 09:00 PR.6220.6.15.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.6.15.2021 z dnia 22.09.2021 r.
22.09.2021 07:36 PR.6220.1.17.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.1.17.2021 z dnia 21 września 2021 r.
10.09.2021 09:13 PR.6220.1.14.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.1.14.2021 z dnia 7 września 2021 r.
31.08.2021 10:51 SG.0050.112.28.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, regionalnego i historycznego - ROZSTRZYGNIĘCIE
18.08.2021 10:39 Propozycje zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
16.08.2021 12:35 Informacja o wyniku przetargu na zbycie w drodze sprzedaży, w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. Jana III Sobieskiego 56
30.07.2021 11:48 PR.6220.6.5.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.6.5.2021 z dnia 30 lipca 2021 r.
27.07.2021 12:43 SG.0050.101.23.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, regionalnego i historycznego
27.07.2021 10:24 Zaproszenie do prac komisji konkursowej
20.07.2021 13:01 Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
15.07.2021 13:48 SG.0050.92.22.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - ROZSTRZYGNIĘCIE
15.07.2021 13:41 SG.0050.91.22.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu - ROZSTRZYGNIĘCIE
15.07.2021 10:53 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
02.07.2021 10:45 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce, przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice
21.06.2021 14:32 SG.0050.76.18.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
21.06.2021 13:48 SG.0050.75.18.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu
21.06.2021 11:29 Zaproszenie do prac komisji konkursowej
18.06.2021 10:18 PR.6220.1.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.1.11.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.
08.06.2021 12:21 Informacja o wyniku przetargu na zbycie w drodze sprzedaży, w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. Jana III Sobieskiego 56
30.04.2021 12:29 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice

1 2 3 4 5 6 następna