Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.01.2022 11:37 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice
28.12.2021 12:53 SG.0050.168.49.2021 Otwarty konkurs ofert – dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do OREW w Bażanowicach przy ul. Zamkowej 4 – ROZSTRZYGNIĘCIE
08.12.2021 12:16 PR.6220.1.20.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.1.20.2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.
08.12.2021 11:53 PR.6220.1.19.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.1.19.2021 z dnia 7 grudnia 2021 r.
08.12.2021 11:37 PR.6220.1.18.2021 Decyzja Wójta Gminy Zebrzydowice o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Uruchomienie instalacji do destylacji rozpuszczalników na działce 60/27 w miejscowości Kaczyce, w gminie Zebrzydowice
25.11.2021 15:18 Zaproszenie do prac komisji konkursowej
23.11.2021 10:40 SG.0050.150.42.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – Dowóz z terenu gminy Zebrzydowice uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bażanowicach przy ul. Zamkowej 4
17.11.2021 14:20 PR.6220.6.19.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.6.19.2021 z dnia 16.11.2021 r. - informacja, że w dniu 16.11.2021 r. została wydana Decyzja Wójta Gminy Zebrzydowice  o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PR.6220.6.17.2021 dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki"
17.11.2021 14:18 PR.6220.6.18.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.6.18.2021 z dnia 16.11.2021 r. - zawiadomienie strona postępowania, że w dniu 16.11.2021 r. została wydana Decyzja Wójta Gminy Zebrzydowice o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PR.6220.6.17.2021 dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki"
17.11.2021 14:10 PR.6220.6.17.2021 Decyzja Wójta Gminy Zebrzydowice o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PR.6220.6.17.2021 dla przedsięwzięcia pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki"
29.10.2021 10:53 Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
22.10.2021 08:58 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu - Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zebrzydowice na lata 2022-2035
22.10.2021 08:27 Wykaz najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności gastronomiczno-hotelarskiej, mieszczącego się w Zamku w Kończycach Małych
18.10.2021 11:06 PR.6220.6.16.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.6.16.2021 z dnia 15 października 2021 r.
23.09.2021 09:00 PR.6220.6.15.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.6.15.2021 z dnia 22.09.2021 r.
22.09.2021 07:36 PR.6220.1.17.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.1.17.2021 z dnia 21 września 2021 r.
10.09.2021 09:13 PR.6220.1.14.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.1.14.2021 z dnia 7 września 2021 r.
31.08.2021 10:51 SG.0050.112.28.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, regionalnego i historycznego - ROZSTRZYGNIĘCIE
18.08.2021 10:39 Propozycje zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
16.08.2021 12:35 Informacja o wyniku przetargu na zbycie w drodze sprzedaży, w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. Jana III Sobieskiego 56

1 2 3 4 5 6 następna