Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.03.2021 12:36 PR.6220.1.6.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.1.6.2021 z dnia 1 marca 2021 r.
01.03.2021 12:25 PR.6220.1.5.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.1.5.2021 z dnia 1 marca 2021 r.
25.02.2021 13:50 PR.6220.9.11.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.9.11.2020 z dnia 24 lutego 2021 r.
24.02.2021 12:51 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
22.02.2021 15:17 Staż w Urzędzie Gminy dla bezrobotnych osób
04.02.2021 11:04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wynajęcia
01.02.2021 13:08 Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021
20.01.2021 08:47 PR.6224.3.1.2021 Nabór wniosków - wymiana kotłów C.O. w 2021 r.
18.01.2021 17:58 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
08.01.2021 13:52 Zawiadomienie Wójta Gminy Zebrzydowice
05.01.2021 10:31 Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
16.12.2020 10:28 SG.0050.144.47.2020 Otwarty konkurs ofert – Dowóz z terenu gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bażanowicach przy ul. Zamkowej 4 - ROZSTRZYGNIĘCIE
18.11.2020 11:18 Zaproszenie do prac komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na zadanie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania - Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne
17.11.2020 12:17 SG.0050.131.42.2020 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – Dowóz z terenu gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bażanowicach przy ul. Zamkowej 4
03.11.2020 09:22 PR.6220.7.10.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.7.10.2020 z dnia 2 listopada 2020 r.
27.10.2020 09:23 PR.6151.4.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o podaniu do publicznej wiadomości Planu Polowań Zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 181
02.10.2020 11:38 PR.6840.1.1.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
25.09.2020 11:59 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 25 września 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice
11.09.2020 10:18 PR.6220.9.5.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.9.5.2020 z dnia 11 września 2020 r.
19.08.2020 11:44 Propozycje zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

1 2 3 4 5 6 następna