Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2019 14:57 SG.0050.2.1.2019 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania - ROZSTRZYGNIĘCIE
15.01.2019 10:50 Kończyce Małe - zebranie wiejskie dot. wyborów organów sołectwa na nową kadencję
15.01.2019 10:47 Kaczyce - zebranie wiejskie dot. wyborów organów sołectwa na nową kadencję
15.01.2019 10:44 Zebrzydowice Dolne - zebranie wiejskie dot. wyborów organów sołectwa na nową kadencję
15.01.2019 10:38 Zebrzydowice Górne - zebranie wiejskie dot. wyborów organów sołectwa na nową kadencję
15.01.2019 10:09 Marklowice Górne - zebranie wiejskie dot. wyborów organów sołectwa na nową kadencję
14.01.2019 10:24 Kwalifikacja wojskowa
06.12.2018 09:23 Wynajem boków i stanowisk handlowych oraz lokalu użytkowego
04.12.2018 13:39 Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną, mieszczącego się w Zamku w Zebrzydowicach stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice.
28.11.2018 15:46 Zaproszenie do prac komisji konkursowej
28.11.2018 15:08 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania
26.11.2018 09:10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
29.10.2018 08:30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
03.10.2018 15:31 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem części nieruchomości pod stoisko handlowe na okoliczność dnia Wszystkich Świętych w Kończycach Małych przy cmentarzu komunalnym przy ul. Staropolskiej
17.09.2018 12:38 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
22.08.2018 12:17 PR.6151.4.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o podaniu do publicznej wiadomości Planu Polowań Zbiorowych
20.08.2018 14:48 Propozycje zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
17.08.2018 09:26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
27.07.2018 11:28 Wykaz lokalu przeznaczonego do wynajęcia
29.06.2018 13:40 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

1 2 3 4 5 6 następna