Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.06.2021 14:32 SG.0050.76.18.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
21.06.2021 13:48 SG.0050.75.18.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu
21.06.2021 11:29 Zaproszenie do prac komisji konkursowej
18.06.2021 10:18 PR.6220.1.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.1.11.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.
08.06.2021 12:21 Informacja o wyniku przetargu na zbycie w drodze sprzedaży, w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. Jana III Sobieskiego 56
30.04.2021 12:29 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice
12.04.2021 10:38 Wykaz boksów handlowych oraz stanowisk handlowych przeznaczonych do wynajmu
12.04.2021 10:01 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
08.04.2021 18:02 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora
01.03.2021 12:36 PR.6220.1.6.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.1.6.2021 z dnia 1 marca 2021 r.
01.03.2021 12:25 PR.6220.1.5.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.1.5.2021 z dnia 1 marca 2021 r.
25.02.2021 13:50 PR.6220.9.11.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.9.11.2020 z dnia 24 lutego 2021 r.
24.02.2021 12:51 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
22.02.2021 15:17 Staż w Urzędzie Gminy dla bezrobotnych osób
04.02.2021 11:04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wynajęcia
01.02.2021 13:08 Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021
20.01.2021 08:47 PR.6224.3.1.2021 Nabór wniosków - wymiana kotłów C.O. w 2021 r.
18.01.2021 17:58 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
08.01.2021 13:52 Zawiadomienie Wójta Gminy Zebrzydowice
05.01.2021 10:31 Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1 2 3 4 5 6 następna