Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.01.2013 12:12 0050.161.55.2012 w sprawie zmian w planie finansowym na 2012 rok
29.01.2013 12:12 0050.160.55.2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok
29.01.2013 12:11 0050.159.55.2012 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 4 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
29.01.2013 12:11 0050.158.55.2012 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 5 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
29.01.2013 12:10 0050.157.55.2012 w sprawie rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice
29.01.2013 12:10 0050.156.55.2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.21.69.2011 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 31 maja 2011 r. W sprawie: stawek czynszu
29.01.2013 12:09 0050.155.55.2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Zebrzydowice Nr SG.0050.43.16.2012 z dnia 4.04.2012 r. Dot. Przyjęcia wskaźników zatrudnienia w placówkach oświatowych na rok szkolny 2012/2013
29.01.2013 12:09 0050.154.55.2012 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania „dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 6 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno –
29.01.2013 12:08 0050.153.54.2012 w sprawie zmian w planie finansowym na 2012 rok
29.01.2013 12:08 0050.152.54.2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok
29.01.2013 12:07 0050.151.54.2012 w sprawie Zatwierdzenia Aneksów nr 5,6,7,8 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
29.01.2013 12:07 0050.150.54.2012 w sprawie powołania komisji oceniającej oferty złożone w konkursie na dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 6 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wych
29.01.2013 12:06 0050.149.54.2012 w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zebrzydowice na lata 2013
29.01.2013 12:06 0050.148.53.2012 w sprawie autopoprawki projektu budżetu gminy na 2013 rok
17.12.2012 13:27 0050.147.52.2012 w sprawie zmian w planie finansowym na 2012 rok
17.12.2012 13:26 0050.146.52.2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok
17.12.2012 13:26 0050.145.52.2012 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
17.12.2012 13:25 0050.144.51.2012 w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Zebrzydowice dla samorządowych instytucji kultury
17.12.2012 13:25 0050.143.51.2012 w sprawie Ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i
17.12.2012 13:24 0050.142.50.2012 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 2 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych

1 2 3 4 5 6 następna