Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.03.2020 12:28 P GZWiK 02/2020 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Zakup minikoparki
17.03.2020 13:18 GZWiK NR 02/2020 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki
11.03.2020 12:19 P GZWiK 02/2020 GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. - Zakup minikoparki
10.03.2020 12:01 P GZWiK 01/2020 GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Zakup minikoparki
09.03.2020 12:11 P GZWiK 01/2020 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Zakup minikoparki
05.03.2020 14:01 GZWiK NR 02/2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki
28.02.2020 12:07 P GZWiK 01/2020 GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO na realizację zadania p.n. - Zakup minikoparki
28.02.2020 09:45 GZWiK NR 02/2020 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki
04.02.2020 10:57 GZWiK NR 01/2020 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Dostawa wodomierzy i modułów (nakładek na wodomierze) do odczytu radiowego
29.01.2020 13:10 GZWiK NR 01/2020 GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Dostawa wodomierzy i modułów (nakładek na wodomierze) do odczytu radiowego
21.01.2020 12:10 GZWiK NR 01/2020 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Dostawa wodomierzy i modułów (nakładek na wodomierze) do odczytu radiowego
14.01.2020 11:24 GZWiK NR 01/2020 GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Dostawa wodomierzy i modułów (nakładek na wodomierze) do odczytu radiowego
09.01.2020 16:36 GZWiK NR 01/2020 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Dostawa wodomierzy i modułów (nakładek na wodomierze) do odczytu radiowego
09.01.2020 15:26 GZWiK Harmonogram Planowanych Przetargów w 2020 r.
23.10.2019 11:24 GZWiK NR 01/2019 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej - podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi poprzez stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków
16.10.2019 13:37 GZWiK NR 01/2019 GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej - podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi poprzez stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków
10.10.2019 12:54 GZWiK NR 01/2019 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej - podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi poprzez stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków
24.09.2019 14:21 GZWiK NR 01/2019 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej - podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi poprzez stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków
04.04.2019 10:08 P GZWiK 01/2019 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej
28.03.2019 13:10 P GZWiK 01/2019 GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna