Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.02.2024 15:16 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 28 lutego 2024 r. o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.
28.02.2024 14:21 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji
28.02.2024 14:15 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
26.02.2024 14:13 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach
26.02.2024 14:05 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach
26.02.2024 11:45 Ogłoszenie Urzędnika Wyborczego - Dyżury
22.02.2024 15:02 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 22 lutego 2024 r. o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych (ZMIANA TERMINU)
19.02.2024 19:46 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 19 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
19.02.2024 12:43 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 19 lutego 2024 roku - podanie do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
15.02.2024 16:53 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat
14.02.2024 08:01 Komunikat Komisarza Wyborczego W Bielsku-Białej II z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
08.02.2024 15:53 Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 7 lutego 2024 roku - podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie w wyborach do Rady Powiatu Cieszyńskiego w dniu 7 kwietnia 2024 r.
05.02.2024 10:16 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 5 lutego 2024 roku - podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
30.01.2024 10:37 Wybory Samorządowe 2024 - strona na portalu PKW
26.01.2024 16:31 4/2024 POSTANOWIENIE NR 4/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
26.01.2024 16:30 3/2024 POSTANOWIENIE NR 3/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
04.01.2024 13:46 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 10 listopada 2023 r. o podaniu do publicznej wiadomości na obszarze gmin województwa śląskiego treści zarządzenia Nr 366/23 Wojewody Śląskiego z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Śląskiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa śląskiego na kadencję 2024-2029